The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2011

611 tot 620 van 1039
1 ... 101 ... 201 ... 311 ... 411 ... 511 ... 591   601   611   621   631 ... 721 ... 831 ... 931 ... 1031

611  download 356081 Artikel: A cost-effectiveness analysis of a preventive exercise program for patients with advanced head and neck cancer treated with concomitant chemo-radiotherapy
V.P. Retel, L. van der Molen, F.J.M. Hilgers, C.R.N. Rasch, A.A.M.H.J. L'Ortye, L.M.G. Steuten, W.H. van Harten in: BMC Cancer, Vol. 11 (2011), p. 475-
612   Hoofdstuk: Tom Eijsbouts en zijn tijd: portret van een avontuurlijk denker
M. van Montfrans, J.H. Reestman, A. Schrauwen, J. Jans in: De regels en het spel: opstellen over recht, filosofie, literatuur en geschiedenis aangeboden aan Tom Eijsbouts (2011), p. XIII-XVI
613   Boekbespreking: 
A. Quak in: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, Vol. 68 (2011), p. 311-313 , Katalog der deutschsprachigen illustrierten Handschriften des Mittelalters. - Bd. 47. - Lieferung 1/2
614   Hoofdstuk: The profanation of the mysteries and the mutilation of the Hermae: two variations on two themes
A. Rijksbaron in: The historical present in Thucydides: semantics and narrative function = Le présent historique chez Thucydide: sémantique et fonction narrative (2011), p. 177-194
615   Boekbespreking: 
O. Fischer in: Language, Vol. 87 (2011), p. 416-420 , More support for 'more'-support: the role of processing constraints on the choice between synthetic and analytic comparative forms
616   Boekredactie: Expérience et réflexivité
G.W. Bertram, R. Celikates, C. Laudou, D. Lauer (2011), p. 254
617   Boekredactie: Literary cultures and public opinion in the Low Countries, 1450-1650
J. Bloemendal, A. van Dixhoorn, E. Strietman (2011), p. X, 324
618   Boekredactie: Echt Peeters: Henk Peeters: realist: avant-gardist
M. van Mechelen, J. Jobse (2011), p. 191
619   Hoofdstuk: Inleiding: [en verantwoording]
M. van Mechelen in: Echt Peeters: Henk Peeters: realist: avant-gardist (2011), p. 9-11
620   Hoofdstuk: Auteursrecht c.a. in de praktijk
T.A. Schiphof in: Archiefbeheer in de praktijk. - Aanv. 76 (2011), p. 3550-27-3550-32