The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2011

551 tot 560 van 1109
1 ... 101 ... 221 ... 331 ... 441 ... 531   541   551   561   571 ... 661 ... 771 ... 881 ... 991 ... 1101

551  download 357485 Artikel: De ontdekking van de oudheid: adellijke identiteitspolitiek in de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden
R. van der Laarse in: Virtus, Vol. 18 (2011), p. 9-42
552   Hoofdstuk: Hybridity as a characteristic feature of globalization
L. Marácz in: Globalisation, Europeanization and other transnational phenomena: description, analyses and generalizations (2011), p. 14-30
553   Boekredactie: Waar visie ontbreekt, komt het volk om
C. van Baalen, H. Goslinga, A. van Kessel, J. van Merriënboer, J. Ramakers, J. Turpijn (2011), p. 239
554  download 355200 Artikel: Borders, above all?
L. Bialasiewicz in: Political Geography, Vol. 30 (2011), p. 299-300
555   Hoofdstuk: Omphalos mundi: the pictorial tradition of the theme of Amsterdam and the four continents, circa 1600-1665
E. Kolfin in: Aemulatio: imitation, emulation and invention in Netherlandish art from 1500 to 1800: essays in honor of Eric Jan Sluijter (2011), p. 382-392, 507
556  download 351635 Hoofdstuk: The chimera of method
J. Boomgaard in: See it again, say it again: the artist as researcher (2011), p. 57-71
557  download 351630 Hoofdstuk: Kabbalah in Gnosis magazine (1985-1999)
W.J. Hanegraaff in: Kabbalah and contemporary spiritual revival (2011), p. 251-266
558   Artikel: W.A. Wijburgs 'Notitiae bastardi' uit de genealogische aantekeningen van Cornelis Booth
M.J. Bok in: De Nederlandsche Leeuw, Vol. 128 (2011), p. 163-166
559   Boekbespreking: The Russian Empire in Asia
M. Kemper in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 124 (2011), p. 116-117 , Russian orientalism: Asia in the Russian mind from Peter the Great to the emigration
560   Hoofdstuk: Long ū in Germanic
H. Perridon in: Thi Timit Lof: Festschrift für Arend Quak zum 65. Geburtstag (2011), p. 211-223