The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2011

491 tot 500 van 1038
1 ... 101 ... 201 ... 311 ... 411 ... 471   481   491   501   511 ... 621 ... 721 ... 821 ... 931 ... 1031

491   Hoofdstuk: Omphalos mundi: the pictorial tradition of the theme of Amsterdam and the four continents, circa 1600-1665
E. Kolfin in: Aemulatio: imitation, emulation and invention in Netherlandish art from 1500 to 1800: essays in honor of Eric Jan Sluijter (2011), p. 382-392, 507
492  download 351635 Hoofdstuk: The chimera of method
J. Boomgaard in: See it again, say it again: the artist as researcher (2011), p. 57-71
493  download 351630 Hoofdstuk: Kabbalah in Gnosis magazine (1985-1999)
W.J. Hanegraaff in: Kabbalah and contemporary spiritual revival (2011), p. 251-266
494   Artikel: W.A. Wijburgs 'Notitiae bastardi' uit de genealogische aantekeningen van Cornelis Booth
M.J. Bok in: De Nederlandsche Leeuw, Vol. 128 (2011), p. 163-166
495   Boekbespreking: The Russian Empire in Asia
M. Kemper in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 124 (2011), p. 116-117 , Russian orientalism: Asia in the Russian mind from Peter the Great to the emigration
496   Hoofdstuk: Long ū in Germanic
H. Perridon in: Thi Timit Lof: Festschrift für Arend Quak zum 65. Geburtstag (2011), p. 211-223
497   Hoofdstuk: Verrassend? Toponiemen in het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands
A. Roeleveld in: Thi Timit Lof: Festschrift für Arend Quak zum 65. Geburtstag (2011), p. 241-258
498  download 351629 Rapport: COCP in de VG: onderzoek naar de effecten, de implementatie en de sociale validiteit van het COCPvg-programma in Esdégé-Reigersdaal: eindrapport van het project Verbetering van de communicatie tussen niet of nauwelijks sprekende mensen met een meervoudige beperking en hun sociale netwerk
M. Heim, M. Veen, F. Velthausz (2011), p. 142, [7]
499  download 351631 Hoofdstuk: Iceland: a postcolonial literary landscape?
H. van der Liet in: Thi Timit Lof: Festschrift für Arend Quak zum 65. Geburtstag (2011), p. 447-471
500   Boekredactie: Thi Timit Lof: Festschrift für Arend Quak zum 65. Geburtstag
G. Kroonen, E. Langbroek, H. Perridon, A. Roeleveld (2011), p. 504