The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2011

491 tot 500 van 1034
1 ... 101 ... 201 ... 301 ... 411 ... 471   481   491   501   511 ... 611 ... 721 ... 821 ... 921 ... 1031

491   Boekbespreking: The Russian Empire in Asia
M. Kemper in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 124 (2011), p. 116-117 , Russian orientalism: Asia in the Russian mind from Peter the Great to the emigration
492   Hoofdstuk: Long ū in Germanic
H. Perridon in: Thi Timit Lof: Festschrift für Arend Quak zum 65. Geburtstag (2011), p. 211-223
493   Hoofdstuk: Verrassend? Toponiemen in het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands
A. Roeleveld in: Thi Timit Lof: Festschrift für Arend Quak zum 65. Geburtstag (2011), p. 241-258
494  download 351629 Rapport: COCP in de VG: onderzoek naar de effecten, de implementatie en de sociale validiteit van het COCPvg-programma in Esdégé-Reigersdaal: eindrapport van het project Verbetering van de communicatie tussen niet of nauwelijks sprekende mensen met een meervoudige beperking en hun sociale netwerk
M. Heim, M. Veen, F. Velthausz (2011), p. 142, [7]
495  download 351631 Hoofdstuk: Iceland: a postcolonial literary landscape?
H. van der Liet in: Thi Timit Lof: Festschrift für Arend Quak zum 65. Geburtstag (2011), p. 447-471
496   Boekredactie: Thi Timit Lof: Festschrift für Arend Quak zum 65. Geburtstag
G. Kroonen, E. Langbroek, H. Perridon, A. Roeleveld (2011), p. 504
497   Boekredactie: De regels en het spel: opstellen over recht, filosofie, literatuur en geschiedenis aangeboden aan Tom Eijsbouts
J.H. Reestman, A. Schrauwen, M. van Montfrans, J. Jans (2011), p. xvi, 464
498  download 357825 Boekbespreking: 
A. Schippers in: Bibliotheca Orientalis, Vol. 68 (2011), p. 614-617 , Takhyīl: the imaginary in classical Arabic poetics
499  download 357826 Boekbespreking: 
A. Schippers in: Bibliotheca Orientalis, Vol. 68 (2011), p. 617-618 , ʻAbd al-Raḥmān Ibn Naṣr al Shayzarī. Rawḍat al qulūb wa-nuzhat al-muḥibb wal-maḥbūb
500   Hoofdstuk: Preface
L. Marácz, J. Róka in: Globalisation, Europeanization and other transnational phenomena: description, analyses and generalizations (2011), p. 7-13