The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2011

481 tot 490 van 1038
1 ... 101 ... 201 ... 311 ... 411 ... 461   471   481   491   501   511 ... 621 ... 721 ... 821 ... 931 ... 1031

481   Boekbespreking: 
P.S. Gerbrandy in: Mnemosyne, Vol. 64 (2011), p. 163-165 , La Troade: un paysage et son héritage littéraire: les commentaires antiques sur la Troade, leur genèse et leur influence
482   Artikel: Toetsing van biobanken: lessen uit het Parelsnoer Initiatief
M. Boeckhout, J. van Dijk, D.A. Legemate in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Vol. 155 (2011), p. A3557-
483   Artikel: Volunteers as the ‘new’ model citizens: governing citizens through soft power
G.P.L. Chong in: China Information, Vol. 25 (2011), p. 33-59
484   Hoofdstuk: Onvoltooid verleden tijd: politieke visies in de onvoltooide Batavenreeks voor het stadhuis van Amsterdam = Past imperfect: political ideals in the unfinished Batavian series for the town hall of Amsterdam
E. Kolfin in: Opstand als opdracht = The Batavian commissions: Flinck, Ovens, Lievens, Jordaens, De Groot, Bol, Rembrandt (2011), p. 10-21
485   Artikel: Crowdsourcing television's past: the state of knowledge in digital archives
J. Noordegraaf in: Tijdschrift voor Mediageschiedenis, Vol. 14 (2011)
486   Artikel: Presence in absence: the empty studio as self-portrait
R. Esner in: Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, Vol. 56 (2011), p. 241-262
487  download 357485 Artikel: De ontdekking van de oudheid: adellijke identiteitspolitiek in de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden
R. van der Laarse in: Virtus, Vol. 18 (2011), p. 9-42
488   Hoofdstuk: Hybridity as a characteristic feature of globalization
L. Marácz in: Globalisation, Europeanization and other transnational phenomena: description, analyses and generalizations (2011), p. 14-30
489   Boekredactie: Waar visie ontbreekt, komt het volk om
C. van Baalen, H. Goslinga, A. van Kessel, J. van Merriënboer, J. Ramakers, J. Turpijn (2011), p. 239
490  download 355200 Artikel: Borders, above all?
L. Bialasiewicz in: Political Geography, Vol. 30 (2011), p. 299-300