The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2011

481 tot 490 van 1034
1 ... 101 ... 201 ... 301 ... 411 ... 461   471   481   491   501   511 ... 611 ... 721 ... 821 ... 921 ... 1031

481   Artikel: Crowdsourcing television's past: the state of knowledge in digital archives
J. Noordegraaf in: Tijdschrift voor Mediageschiedenis, Vol. 14 (2011)
482   Artikel: Presence in absence: the empty studio as self-portrait
R. Esner in: Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, Vol. 56 (2011), p. 241-262
483  download 357485 Artikel: De ontdekking van de oudheid: adellijke identiteitspolitiek in de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden
R. van der Laarse in: Virtus, Vol. 18 (2011), p. 9-42
484   Hoofdstuk: Hybridity as a characteristic feature of globalization
L. Marácz in: Globalisation, Europeanization and other transnational phenomena: description, analyses and generalizations (2011), p. 14-30
485   Boekredactie: Waar visie ontbreekt, komt het volk om
C. van Baalen, H. Goslinga, A. van Kessel, J. van Merriënboer, J. Ramakers, J. Turpijn (2011), p. 239
486  download 355200 Artikel: Borders, above all?
L. Bialasiewicz in: Political Geography, Vol. 30 (2011), p. 299-300
487   Hoofdstuk: Omphalos mundi: the pictorial tradition of the theme of Amsterdam and the four continents, circa 1600-1665
E. Kolfin in: Aemulatio: imitation, emulation and invention in Netherlandish art from 1500 to 1800: essays in honor of Eric Jan Sluijter (2011), p. 382-392, 507
488  download 351635 Hoofdstuk: The chimera of method
J. Boomgaard in: See it again, say it again: the artist as researcher (2011), p. 57-71
489  download 351630 Hoofdstuk: Kabbalah in Gnosis magazine (1985-1999)
W.J. Hanegraaff in: Kabbalah and contemporary spiritual revival (2011), p. 251-266
490   Artikel: W.A. Wijburgs 'Notitiae bastardi' uit de genealogische aantekeningen van Cornelis Booth
M.J. Bok in: De Nederlandsche Leeuw, Vol. 128 (2011), p. 163-166