The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2011

471 tot 480 van 1034
1 ... 101 ... 201 ... 301 ... 411 ... 451   461   471   481   491 ... 511 ... 611 ... 721 ... 821 ... 921 ... 1031

471   Boekbespreking: Het grijze gebied tussen burger en soldaat
S. Kruizinga in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 124 (2011), p. 287-288 , Civilians in a world at war, 1914-1918
472   Artikel: The stranding of negation markers
R. Cirillo in: Bucharest Working Papers in Linguistics, Vol. 13 (2011), p. 49-62
473  download 479858 Hoofdstuk: Wendepunkte in der Frühgeschichte der Maastrichter Servatiusabtei
T. Panhuysen in: Transformations in North-Western Europe (AD 300-1000): proceedings of the 60th Sachsensymposion, 19.-23. September 2009 Maastricht (2011), p. 67-89
474   Boekbespreking: 
W. Melching in: European Review, Vol. 19 (2011), p. 149-151 , The shame of surviva: working through a Nazi childhood
475   Hoofdstuk: Het leven van Peter de Génestet (1829-1861)
M. Mathijsen in: Peter de Génestet: levenslust en stervensmoed: dichter, predikant, voorlezer, brievenschrijver (2011), p. 8-21
476  download 480310 Boekbespreking: 
I. Nieuwenhuis in: Nederlandse Letterkunde, Vol. 16 (2011), p. 59-62 , Arend Fokke Simonsz. De moderne Helicon
477   Boekbespreking: 
P.S. Gerbrandy in: Mnemosyne, Vol. 64 (2011), p. 163-165 , La Troade: un paysage et son héritage littéraire: les commentaires antiques sur la Troade, leur genèse et leur influence
478   Artikel: Toetsing van biobanken: lessen uit het Parelsnoer Initiatief
M. Boeckhout, J. van Dijk, D.A. Legemate in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Vol. 155 (2011), p. A3557-
479   Artikel: Volunteers as the ‘new’ model citizens: governing citizens through soft power
G.P.L. Chong in: China Information, Vol. 25 (2011), p. 33-59
480   Hoofdstuk: Onvoltooid verleden tijd: politieke visies in de onvoltooide Batavenreeks voor het stadhuis van Amsterdam = Past imperfect: political ideals in the unfinished Batavian series for the town hall of Amsterdam
E. Kolfin in: Opstand als opdracht = The Batavian commissions: Flinck, Ovens, Lievens, Jordaens, De Groot, Bol, Rembrandt (2011), p. 10-21