The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2011

461 tot 470 van 1031
1 ... 101 ... 201 ... 301 ... 411 ... 441   451   461   471   481 ... 511 ... 611 ... 721 ... 821 ... 921 ... 1031

461   Hoofdstuk: Realisme in en over de economische wetenschap
G. de Vries in: Onzekerheid troef: het betwiste gezag van de wetenschap (2011), p. 97-114
462   Artikel: 'Knowing everything’ in the Gospel of John and in Josephus: the case of Manaemus
J.W. van Henten in: Nederlands Theologisch Tijdschrift, Vol. 65 (2011), p. 195-211
463   Hoofdstuk: The pragma-dialectical method of analysis
F.H. van Eemeren, B. Garssen, J.H.M. Wagemans in: Reasoned argument and social change: selected papers from the 17th Biennial Conference on Argumentation (2011), p. 25-47
464   Artikel: Los van 'nieuw fout' en 'grijs': de geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog
J. Damsma in: Holland, Vol. 43 (2011), p. 98-107
465   Artikel: 'De Oppermagt des Volks': radicale democraten in Leiden tussen nationaal ideaal en lokale werkelijkheid (1795-1797)
P. Brandon, K. Fatah-Black in: Holland, Vol. 43 (2011), p. 3-23
466  download 462072 Hoofdstuk: Értelek, értelek... de miről beszélsz?? A keresztény-zsidó párbeszéd a kognitív vallástudomány perspektívájából
T. Biró in: "Vízió és valóság": A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2010. október 28-29-én "A dialógus sodrában…" címmel tartott zsidó–keresztény konferencia előadásai (2011), p. 51-71
467   other: De promovendus: Michelet, de vader van de Franse geschiedschrijving? Interview met Camille Creyghton
C. Creyghton (2011)
468   Boekbespreking: Het grijze gebied tussen burger en soldaat
S. Kruizinga in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 124 (2011), p. 287-288 , Civilians in a world at war, 1914-1918
469   Artikel: The stranding of negation markers
R. Cirillo in: Bucharest Working Papers in Linguistics, Vol. 13 (2011), p. 49-62
470  download 479858 Hoofdstuk: Wendepunkte in der Frühgeschichte der Maastrichter Servatiusabtei
T. Panhuysen in: Transformations in North-Western Europe (AD 300-1000): proceedings of the 60th Sachsensymposion, 19.-23. September 2009 Maastricht (2011), p. 67-89