The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2011

421 tot 430 van 1143
1 ... 111 ... 221 ... 341 ... 401   411   421   431   441   451 ... 571 ... 681 ... 791 ... 911 ... 1021 ... 1141

421  download 350525 Artikel: Postsecularism, piety and fanaticism: reflections on Jürgen Habermas' and Saba Mahmood’s critiques of secularism
Y. Jansen in: Philosophy and Social Criticism, Vol. 37 (2011), p. 977-998
422   Boek: The secrets of women in Middle Dutch: a bilingual edition of Der vrouwen heimelijcheit in Ghent University Library Ms 444
O.S.H. Lie, W. Kuiper, T. Summerfield (2011), 165 p.
423   Boekredactie: Vanden sindenne des Heilechs Gheests: voorpublicatie van de Middelnederlandse vertaling van Legenda aurea (1263-1298), Jacopo da Varazze (†), geredigeerd door Petrus Naghel van Aalst en voltooid op 9 januari van het jaar 1358, zoals bewaard gebleven in het oudste complete handschrift KB Brussel 15140 (Brabant, omstreeks 1400)
A. Berteloot, G. Claassens, W. Kuiper (2011), p. 787
424  download 347057 Hoofdstuk: French literature: post-realism and anti-realism
S. van Wesemael in: Reconsidering the postmodern: European literature beyond relativism (2011), p. 93-113, 256-258, 289-290
425   Boekredactie: English Language (chapter 1)
O.C.M. Fischer (2011), p. 155
426   Boekbespreking: Oost-Europees mozaïek
M. Jansen in: Internationale Spectator, Vol. 65 (2011), p. 554-555 , Perspectieven op Midden- en Oost-Europa: een gedeelde ruimte waar het verleden maar geen geschiedenis wordt
427   Artikel: Cultural policy and the governmentalization of Holocaust remembrance in Europe: Romani memory between denial and recognition
H. van Baar in: International Journal of Cultural Policy, Vol. 17 (2011), p. 1-17
428   Artikel: Europe's Romaphobia: problematization, securitization, nomadization
H. van Baar in: Environment and planning D: Society & space, Vol. 29 (2011), p. 203-212
429  download 351013 Artikel: Flashforward: the future is now
P. Pisters in: Deleuze Studies, Vol. 5 (2011), p. 98-115
430   Boekredactie: European identity and the Second World War
M. Spiering, M. Wintle (2011), p. xv, 273