The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2011

31 tot 40 van 1031
1   11   21   31   41   51 ... 101 ... 201 ... 301 ... 411 ... 511 ... 611 ... 721 ... 821 ... 921 ... 1031

31   Boekredactie: The noun phrase in Romance and Germanic: structure, variation, and change
P. Sleeman, H. Perridon (2011), p. vi, 283
32  download 216228 Proefschrift: Branding and liberal autonomy
E. Terlaak (2011), p. 159
33   Boek: Het uitwendige schrijverschap: Jacob van Lennep als publieke figuur
M. Mathijsen (2011), 31 p.
34   Artikel: Goed voorbeeld doet goed volgen: bedrijfscollecties en het maatschappelijke draagvlak voor de kunst
A. Witte in: Boekman, Vol. 87 (2011), p. 63-68
35   Artikel: Patterns of retail location and urban form in Amsterdam in the mid-eighteenth century
C. Lesger in: Urban History, Vol. 38 (2011), p. 24-47
36   Artikel: Klokkenluiders van de democratie: de dreigende ondergang van de professionele journalistiek
F. van Vree in: De Gids, Vol. 174 (2011), p. 235-245
37  download 222883 Artikel: Pleidooi voor een geïnstitutionaliseerd wantrouwen
F. van Vree in: De Nieuwe Reporter, Vol. 26.4.2011 (2011), p. 2
38  download 222880 Artikel: Janoekovytsj als president: heeft een 'poetinisering' van Oekraïne kans van slagen?
M. Jansen in: Internationale Spectator, Vol. 65 (2011), p. 321-324
39  download 223083 Boekbespreking: 
L. Marácz in: Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, Vol. 8 (2011), p. 110-111 , De vergeten wetenschappen: een geschiedenis van de humaniora
40   Artikel: Kazachstan op het pad van de democratie
L. Marácz in: Armex, Vol. 95 (2011), p. 19-20