The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2011

261 tot 270 van 1138
1 ... 111 ... 221 ... 241   251   261   271   281 ... 341 ... 451 ... 561 ... 681 ... 791 ... 901 ... 1021 ... 1131

261   Hoofdstuk: Inleiding bij deel I
K. Davids, M. 't Hart in: De wereld en Nederland: een sociale en economische geschiedenis van de laatste duizend jaar (2011), p. 25-36
262   Hoofdstuk: De strijd om de macht: sociaal-politieke ontwikkelingen
M. 't Hart in: De wereld en Nederland: een sociale en economische geschiedenis van de laatste duizend jaar (2011), p. 83-126
263   Hoofdstuk: Besluit bij deel I
K. Davids, M. 't Hart in: De wereld en Nederland: een sociale en economische geschiedenis van de laatste duizend jaar (2011), p. 166-170
264   Boekbespreking: Operatie mislukt, patiënt springlevend: het eigen leven van het Nederlandse bouwblok
V. Stissi in: ArchiNed, Vol. 21-6-2011 (2011), Hollands bouwblok en publiek domein: model, regel, ideaal
265  download 454280 Artikel: Communism: idea vs. 'real movement'?
R. Celikates in: Krisis, Vol. 2011 (2011), p. 2-3
266   Boekbespreking: 
E. Asprem in: Aries, Vol. 11 (2011), p. 259-264 , Western esotericism: based on papers read at the Symposium on Western esotericism, held at Åbo, Finland on 15-17 August 2007
267   Hoofdstuk: Einleitung
M. Krause, A. Meteling, M. Stauff in: The Parallax view: zur Mediologie der Verschwörung (2011), p. 9-42
268  download 449275 Hoofdstuk: Sport op televisie: nationaal gevoel en verbroedering
M. Stauff in: Televisiestudies. - 2e dr. (2011), p. 173-187
269  download 447639 Artikel: Poezja wyjaśniająca swój własny rodowód: Czesław Miłosz a John Ashbery
A. van Nieukerken in: Teksty Drugie, Vol. 2011 (2011), p. 37-52
270  download 448078 Artikel: 'Semantic rhyme' (parallelism) in Andalusian muwaššahāt
A. Schippers in: Quaderni di Studi Arabi, Vol. n.s. 5-6 (2011), p. 177-186