The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2011

201 tot 210 van 1135
1 ... 111 ... 181   191   201   211   221 ... 331 ... 451 ... 561 ... 681 ... 791 ... 901 ... 1021 ... 1131

201  download 337133 Proefschrift: System evaluation of archival description and access
J. Zhang (2011), p. ix, 158
202   Hoofdstuk: Das Leben Abraham Bloemaerts
M.J. Bok in: Der Bloemaert-Effekt! Farbe im Goldenen Zeitalter (2011), p. 18-22
203   Boekredactie: Le jeu et l'accessoire: mélanges en l’honneur du professeur Michel Rousse
M. Bouhaïk-Gironès, D. Hüe, J. Koopmans (2011), p. 418
204   Boek: Le Recueil de Florence: 53 farces imprimées à Paris vers 1515: édition critique
J. Koopmans (2011), 826 p.
205  download 341983 Proefschrift: Scripting Artworks: Studying the Socialization of Editioned Video and Film Installations
A. Noël de Tilly (2011), p. 239
206  download 342604 Artikel: Verbal and adjectival participles: position and internal structure
P. Sleeman in: Lingua, Vol. 121 (2011), p. 1569-1587
207  download 337340 Artikel: De terugkeer van het eigene
R. van der Laarse in: Boekman, Vol. 88 (2011), p. 88-95
208  download 341216 Artikel: Vulgo, imitación y natural en el 'Arte nuevo de hacer comedias' (1609) de Lope de Vega
A. Sánchez Jiménez in: Bulletin of Hispanic Studies, Vol. 88 (2011), p. 727-742
209  download 342306 Proefschrift: Dat nooit meer: de nasleep van de Tweede Wereldoorlog in Nederland
C.A.M. van der Heijden (2011), p. 928
210  download 518250 Boekbespreking: 
M. Lok in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 126 (2011), p. 108-110 , 'Een echte Overijsselschman': Frederik Allard Ebbinge Wubben (1791-1874): burger, bestuurder en historicus in een rurale omgeving