The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2011

191 tot 200 van 1108
1 ... 101 ... 171   181   191   201   211   221 ... 331 ... 441 ... 551 ... 661 ... 771 ... 881 ... 991 ... 1101

191  download 337902 Proefschrift: Capitalizing Istanbul: reading Orhan Pamuk’s literary cityscape
H.E. Almas (2011), p. VI, 184
192  download 347599 Hoofdstuk: Voorbij Wilders en WikiLeaks: verbeter de wereld, begin hier↓
R. van der Laarse in: Verbeter de wereld, begin hier↓ (2011), p. 10-12
193  download 340947 Proefschrift: The European Roma: minority representation, memory, and the limits of transnational governmentality
H.J.M. van Baar (2011), p. xvi, 400
194   Artikel: 'Absurditeiten rond een boek': een repliek
M. Eickhoff, B. Henkes, F. van Vree in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 124 (2011), p. 247-251
195  download 341377 Boekbespreking: 
J. van Zanten in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 126 (2011), p. 112-113 , De eeuw van het debat: de ontwikkeling van het publieke debat in Nederland en Engeland 1800-1920
196   Boekbespreking: 'Der juden schant war offenbar': Middeleeuws 'allosemitisme' en postmodern ongemak
I.E. Zwiep in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 124 (2011), p. 264-266 , Der jüdische Gelehrte im Mittelalter: christliche Imaginationen zwischen Idealisierung und Dämonisierung
197   Hoofdstuk: Inleiding
M. Mathijsen in: Boeken onder druk: censuur en pers-onvrijheid in Nederland sinds de boekdrukkunst (2011), p. 7-15, 153, 177
198  download 341445 Hoofdstuk: Oyanguren de Santa Inés’s grammar of Tagalog ('Tagalysmo elucidado' 1742): towards a reconstruction of 18th century reflections on comparative typology
O. Zwartjes in: Philippine and Chamorro linguistics before the advent of structuralism (2011), p. 63-85
199  download 341442 Artikel: De terugkeer van het eigene: [uitgebreide webversie]
R. van der Laarse in: Boekman, Vol. 88 (2011)
200  download 341559 Proefschrift: Before or beyond narrative? Towards a complex systems theory of contemporary films
M. Poulaki (2011), p. 220