The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2011

181 tot 190 van 1031
1 ... 101 ... 161   171   181   191   201 ... 301 ... 411 ... 511 ... 611 ... 721 ... 821 ... 921 ... 1031

181  download 341216 Artikel: Vulgo, imitación y natural en el 'Arte nuevo de hacer comedias' (1609) de Lope de Vega
A. Sánchez Jiménez in: Bulletin of Hispanic Studies, Vol. 88 (2011), p. 727-742
182  download 342306 Proefschrift: Dat nooit meer: de nasleep van de Tweede Wereldoorlog in Nederland
C.A.M. van der Heijden (2011), p. 928
183  download 518250 Boekbespreking: 
M. Lok in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 126 (2011), p. 108-110 , 'Een echte Overijsselschman': Frederik Allard Ebbinge Wubben (1791-1874): burger, bestuurder en historicus in een rurale omgeving
184  download 341376 Boekbespreking: 
M. Lok in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 126 (2011), p. 108-110 , Robert Jasper baron van der Capellen tot den Marsch (1743-1814): regent, democraat, huisvader
185  download 337723 Proefschrift: Effective focused retrieval by exploiting query context and document structure
A.M. Kaptein (2011), p. ix, 192
186  download 340810 Proefschrift: Getting an issue on the table: A pragma-dialectical study of presentational choices in confrontational strategic maneuvering in Dutch parliamentary debate
Y.M. Tonnard (2011), p. x, 185
187   Hoofdstuk: 'Mr. Turkey goes to Turkey', or: How an eighteenth-century Dutch diplomat lunched at Topkapı Palace
J. Vroom in: Starting with food: culinary approaches to Ottoman history (2011), p. 139-175, VIII-IX
188  download 341208 Boekbespreking: 
C.J. Forceville in: Journal of Pragmatics, Vol. 43 (2011), p. 3624-3626 , Multimodality: a social semiotic approach to contemporary communication
189   Artikel: 'Vulgar publicity' and the problems of privacy in Margaret Oliphant's 'Salem Chapel'
T. MacDonald in: Critical Survey, Vol. 23 (2011), p. 25-41
190   Boekbespreking: Hinderlaag in Algerije: mooie casestudy over geweld tijdens onafhankelijkheidsoorlog
N. Pas in: Historisch Nieuwsblad, Vol. 20 (2011), p. 232-233, 235 , L'embuscade de Palestro: Algérie 1956