The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2011

131 tot 140 van 1143
1 ... 111   121   131   141   151 ... 221 ... 341 ... 451 ... 571 ... 681 ... 791 ... 911 ... 1021 ... 1141

131  download 337194 Proefschrift: Minoïsche en Myceense stenen mallen voor reliëfornamenten en cultusvoorwerpen
J.G. Velsink (2011), p. 2 vol. (312; 14, 96 p.)
132  download 339045 Boekbespreking: 
V.I. Kimmelman in: Voprosy Jazykoznanija, Vol. 2011/4 (2011), p. 135-143 , Sign languages
133   Hoofdstuk: Archivistics: science or art?
E. Ketelaar in: The future of archives and recordkeeping: a reader (2011), p. 89-100
134   Hoofdstuk: Van Goyen as burgher of Delft? Jan Steen and the moralistic mode
M.J. Bok in: Aemulatio: imitation, emulation and invention in Netherlandish art from 1500 to 1800: essays in honor of Eric Jan Sluijter (2011), p. 342-357, 504
135  download 337825 Boekbespreking: Gemedialiseerd nationalisme en het succes van identiteitspolitiek
R. van der Laarse in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 124 (2011), p. 401-402 , Identiteitspolitiek: media en de constructie van gemeenschapsgevoel
136   Artikel: Native dialect matters: perceptual assimilation of Dutch vowels by Czech listeners
K. Chládková, V.J. Podlipský in: The Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 130 (2011), p. EL186-EL192
137   Artikel: Effect of explicit and implicit instruction on free written response task performance
S. Andringa, K. de Glopper, H. Hacquebord in: Language Learning, Vol. 61 (2011), p. 868-903
138   Hoofdstuk: Fransema voor de Jachtcommissie
E. Ketelaar in: Historische Groninger rechtszaken: bundel ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van het Groningsch Juridisch Genootschap Pro Excolendo Iure Patrio 1761-2011 (2011), p. 33-41
139   Boekredactie: Studies in the history of culture and science: a tribute to Gad Freudenthal
R. Fontaine, R. Glasner, R. Leicht, G. Veltri (2011), p. XVIII, 489
140  download 338506 Artikel: The flesh and blood of embodied understanding: the source-path-goal schema in animation film
C. Forceville, M. Jeulink in: Pragmatics & Cognition, Vol. 19 (2011), p. 37-59