The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2010

891 tot 900 van 1064
1 ... 101 ... 211 ... 311 ... 421 ... 531 ... 631 ... 741 ... 851 ... 871   881   891   901   911 ... 951 ... 1061

891  download 461899 Artikel: Sie hätte singen sollen, diese Seele!
A. van der Schoot in: Krisis, Vol. 2010 (2010), p. 75-78
892   Artikel: Rorty’s 'Romantic agony': taal en nationale identiteit in het Amerikaanse pragmatisme
M. Leezenberg in: Tijdschrift voor Filosofie, Vol. 72 (2010), p. 651-678
893  download 505481 Artikel: Renaissance oder Resonanz: Kunst und Wissenschaft des Fliegens bei Leonardo da Vinci
V. Tkaczyk in: Forum Modernes Theater, Vol. 25 (2010), p. 143-158
894   Boekbespreking: Nationalisme op de koffietafel
M. Rutjes in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 123 (2010), p. 459-460 , De ontdekking van de Nederlander: in boeken en prenten rond 1800
895   Hoofdstuk: Introduction: representation matters
A. Hoffmann, E. Peeren in: Representation matters: (re)articulating collective identities in a postcolonial world (2010), p. 9-29
896   Boekredactie: Als ik W!J word : nieuwe vormen van verbondenheid
J. Bekkenkamp, J. Verheijen (2010), p. 120
897   Hoofdstuk: Nota traducătoarelor
A. Gâţă, C. Andone in: Argumentare, comunicare şi sofisme: o perspectivă pragma-dialectică (2010), p. xii-xiii
898  download 357313 Hoofdstuk: Fama's lofzang: bij het feestelijke afscheid van Dr. Piet Verkruijsse van de leerstoelgroep Boekwetenschap & Handschriftenkunde
J. Biemans in: 2701||2008: huldebundel voor Piet Verkruijsse. - 2e ed. (2010), p. 61-84
899  download 352911 Artikel: Some questions of Italian Hebrew poetics in the light of the Spanish Hebrew heritage
A. Schippers in: Frankfurter Judaistische Beiträge, Vol. 36 (2010), p. 57-68
900  download 357824 Artikel: Queere Lesarten der Hebräischen Bibel: das Buch Ruth und die Schöpfungsberichte
K. Hügel in: Journal of the European Society of Women in Theological Research, Vol. 18 (2010), p. 173-192