The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2010

891 tot 900 van 1108
1 ... 101 ... 221 ... 331 ... 441 ... 551 ... 661 ... 771 ... 871   881   891   901   911 ... 991 ... 1101

891   Hoofdstuk: Religionspsychologie im Spiegelbild der Halleschen Kantgesellschaft: Marianne Beth und die Psychologie des Unglaubens
J.A. van Belzen in: Hallesche Perspektiven auf die Geschichte der Psychologie: Hermann Ebbinghaus und Carl Stumpf (2010), p. 139-155
892   Hoofdstuk: After politics, what is left is the police: police videos and the neo-liberal order
J. Teurlings in: Trans-reality television : the transgression of reality, genre, politics, and audience (2010), p. 149-162
893   Hoofdstuk: Desiderata and possibilities for the psychological study of religion: how to enlarge the place of Freudian thought in religious studies
J.A. van Belzen in: Disciplining Freud on religion: perspectives from the humanities and social sciences (2010), p. 3-58
894   Hoofdstuk: The oldest organization for psychology in the Netherlands: a shared first place
J.A. van Belzen in: The history of the human sciences: an open atmosphere: proceedings of the 27th annual conference of the European Society for the History of the Human Sciences, Bari, Italy, 2 - 5 July 2008 (2010), p. 31-42
895  download 523460 Rapport: Woordenlijst Amsterdamse Kinderen: deelproject 'Woordenschat' - Taalproject UvA-RUG
F. Kuiken, S. Droge (2010), p. 316
896   Rapport: Taalvaardigheid Nederlands in de FGw: concretisering en uitwerking van doelen
S. Andringa, I. de Bakker, J. Bos, F. Kuiken, E. Rietstap, I. Vedder (2010), p. 32
897   Hoofdstuk: Timely Remains
M. Bal in: Jussi Niva: Timely remains (2010), p. 66-116
898  download 523459 Rapport: Het taalniveau Nederlands van Amsterdamse leidsters in de kinderopvang en de voor- en vroegschoolse educatie
S. Droge, E. Suijkerbuijk, F. Kuiken (2010), p. 72
899  download 523461 Rapport: Lezen buiten schooltijd
E. Suijkerbuijk, F. Kuiken (2010), p. 69
900   Artikel: Angst voor religieuze orthodoxie? De verbreding van het terrorismediscours sinds ‘9/11'
B. de Graaf, S. Vellenga in: Religie & Samenleving, Vol. 5 (2010), p. 227-249