The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2010

61 tot 70 van 1064
1 ... 41   51   61   71   81 ... 101 ... 211 ... 311 ... 421 ... 531 ... 631 ... 741 ... 851 ... 951 ... 1061

61  download 190213 Proefschrift: Papieren monumenten: over diepe breuken en lange lijnen in de geschiedenis van tekstedities in de Nederlanden, 1591–1863
J.A.T. Rock (2010), p. 485
62  download 193732 Hoofdstuk: Developmental stages in second-language acquisition and levels of second-language proficiency: are there links between them?
J.H. Hulstijn, J.C. Aldersen, R. Schoonen in: Communicative proficiency and linguistic development: intersections between SLA and language testing research (2010), p. 11-20
63   Hoofdstuk: Ten geleide
M. 't Hart, H. van Zon in: Natuur en milieu in Belgische en Nederlandse koloniën (2010), p. III-XI
64  download 193731 Hoofdstuk: Linking L2 proficiency to L2 acquisition: opportunities and challenges of profiling research
J.H. Hulstijn in: Communicative proficiency and linguistic development: intersections between SLA and language testing research (2010), p. 233-238
65  download 192013 Proefschrift: Constantijn Huygens, de kunst en het hof
I. Broekman (2010), p. 300
66  download 187388 Proefschrift: A German catastrophe? German historians and the Allied bombings, 1945-2010
B.R. von Benda-Beckmann (2010), p. 387
67   Artikel: European and regional studies: the ECPR Standing Group on Federalism and Regionalism and Minority Rights Research
L. Marácz in: Acta Universitatis Sapientiae. European and regional studies, Vol. 1 (2010), p. 136-138
68   Hoofdstuk: Comparing language policies in Central and East European states with Hungarian minorities
L. Marácz in: New challenges for multilingualism in Europe: book of abstracts (2010), p. 90-91
69   Artikel: The Holy Rood in the Netherlands and North Germany: a comparative study of nine Middle Dutch and two Middle Low German recensions of the legend about the Provenance of the Cross
A. Roeleveld in: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, Vol. 66 (2010), p. 175-203
70   Hoofdstuk: Multilingualism in the Hungarian kingdom (1867-1918): language policy and practice
L. Marácz in: Concepts & consequences of multilingualism in Europe (2010), p. 55-95