The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2010

61 tot 70 van 1109
1 ... 41   51   61   71   81 ... 101 ... 221 ... 331 ... 441 ... 551 ... 661 ... 771 ... 881 ... 991 ... 1101

61  download 175467 Proefschrift: Lezen met een roomse bril: opvattingen over literatuuronderwijs in katholieke scholen 1868-1924
A. Noot (2010), p. 299
62   Artikel: De relatie tussen non-woord repetitie en leesvaardigheid bij kinderen met een specifieke taalontwikkelingsstoornis
E.M. Parigger, J.E. Rispens in: Stem-, Spraak-, en Taalpathologie, Vol. 16 (2010), p. 224-238
63   Hoofdstuk: Chomsky in search of a pedigree
C. Hamans, P.A.M. Seuren in: Chomskyan (r)evolutions (2010), p. 377-394
64  download 192973 Proefschrift: Maneuvering strategically in a political interview: analyzing and evaluating responses to an accusation of inconsistency
C. Andone (2010)
65   Artikel: Risultati preliminari degli scavi archeologici a Satricum nel 2009
M. Gnade in: Fasti online documents & research, Vol. 200 (2010), p. 14
66  download 189207 Artikel: An implicational map of parts of speech
K. Hengeveld, E. van Lier in: Linguistic Discovery, Vol. 8 (2010), p. 129-156
67  download 189208 Artikel: Connectivity in implicational maps: authors’ reply to 'The added value of the connectivity hypothesis for the map of parts of speech' by Caterina Mauri (2010)
K. Hengeveld, E. van Lier in: Linguistic Discovery, Vol. 8 (2010), p. 160-161
68   Hoofdstuk: Will-Erich Peuckert and the light of nature
W.J. Hanegraaff in: Esotericism, religion, and nature (2010), p. 281-305
69   Boekredactie: Signergy
J. Conradie, R. Johl, M. Beukes, O. Fischer, C. Ljungberg (2010), p. X, 420
70  download 190213 Proefschrift: Papieren monumenten: over diepe breuken en lange lijnen in de geschiedenis van tekstedities in de Nederlanden, 1591–1863
J.A.T. Rock (2010), p. 485