The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2010

311 tot 320 van 1064
1 ... 101 ... 211 ... 291   301   311   321   331 ... 421 ... 531 ... 631 ... 741 ... 851 ... 951 ... 1061

311   Boek: The reparative in narratives: works of mourning in progress
M. Rosello (2010), x, 246 p.
312  download 164830 Proefschrift: De heerlijkheid van JHWH in het Oude Testament en in het bijzonder in het boek Ezechiël
P. de Vries (2010), p. xxviii, 578
313  download 166543 Artikel: Pharyngeal related non-lexical vowels in Sephardic Modern Hebrew
I. Pariente in: Linguistics in Amsterdam, Vol. 3 (2010), p. 1-19
314  download 166349 Proefschrift: Dutch children’s acquisition of verbal and adjectival inflection
D. Polišenská (2010), p. 189
315  download 157793 Proefschrift: Schilderen in opdracht : Noord-Nederlandse contracten voor altaarstukken 1485-1570
L.M. Helmus (2010), p. 463
316  download 163033 Proefschrift: Style and structure of the Historia Augusta
D.W.P. Burgersdijk (2010), p. 301
317   Proefschrift: Wereldburgers : Vrijmetselaren en de stad Amsterdam, 1848-1906
F. Meijer (2010), p. 735
318  download 163590 Proefschrift: Between Noise and Silence : Sound, Technology and Urban Space during Nazi Germany
C.J. Birdsall (2010), p. 279
319  download 168554 Proefschrift: Zolang de weefkunst bloeit : zijdeweverijen in Amsterdam en Haarlem, 1585-1750
S. Colenbrander (2010), p. 335
320  download 161804 Proefschrift: Dienstbaarheid uit eigenbaat : regenten in het makelaarsstelsel van stadhouder Willem III tijdens het Utrechts regeringsreglement, 1674-1702
P.C. Wilders (2010), p. 210