The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2010

311 tot 320 van 1109
1 ... 101 ... 221 ... 291   301   311   321   331 ... 441 ... 551 ... 661 ... 771 ... 881 ... 991 ... 1101

311   Artikel: De omnibussen van 'uitgever Huilenburg'
L. Kuitert in: ZL, Vol. 9 (2010), p. 88-105
312   Boekbespreking: 
A. Kalinovsky in: Iranian Studies, Vol. 43 (2010), p. 750-751 , Persian dreams: Moscow and Tehran since the fall of the Shah
313   Proefschrift: De ontdekking van de Nederlander in boeken en prenten rond 1800
E.A. Grosfeld (2010), p. 399
314   Proefschrift: Het debat over de inzet van zwarte soldaten in Europa 1914-1922
D. van Galen Last (2010), p. 406
315   Hoofdstuk: Individuality and interpretation in nineteenth-century German historicism
J. Bos in: Historical perspectives on Erklären and Verstehen (2010), p. 207-220
316  download 161273 Proefschrift: Het nieuwe theaterleren : een veldonderzoek naar de rol van theater binnen Culturele en Kunstzinnige Vorming op havo en vwo
C. Dieleman (2010), p. 343
317  download 161338 Proefschrift: A war of words : Dutch pro-Boer propaganda and the South African war (1899-1902)
J.J.V. Kuitenbrouwer (2010), p. ii, 322
318  download 158814 Proefschrift: De grote uitleg van Amsterdam : stadsontwikkeling in de zeventiende eeuw
J.E. Abrahamse (2010), p. 346, 127
319  download 163607 Proefschrift: Het gedenkteken, de plek en de herinnering : de monumentalisering van de Duitse kampen in Nederland
R. Hijink (2010), p. 476
320   Boek: The reparative in narratives: works of mourning in progress
M. Rosello (2010), x, 246 p.