The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2010

251 tot 260 van 1108
1 ... 101 ... 221   231   241   251   261   271 ... 331 ... 441 ... 551 ... 661 ... 771 ... 881 ... 991 ... 1101

251  download 209902 Artikel: Semantics in the Netherlands VII: from the editors
J. Sweep, M. van Schaik-Rădulescu in: Linguistics in Amsterdam, Vol. 3 (2010), p. 1-2
252   Boekbespreking: 
J. Don in: Word Structure, Vol. 3 (2010), p. 260-264 , Handbook of word-formation
253   Boekbespreking: 
C. Creyghton in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 125/4 (2010), p. 112-114 , Nederland in de negentiende eeuw
254   Boekbespreking: 
C. Creyghton in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 125/4 (2010), p. 112-114 , Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw
255  download 208004 Boekbespreking: 
C. Creyghton in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 125/4 (2010), p. 112-114 , Nederland in de twintigste eeuw
256   Artikel: Oosterse christenen als wegbereiders voor de islam: het reisverslag van Jonas Korte
R. van Leeuwen in: ZemZem, Vol. 6 (2010), p. 16-23
257   Artikel: De verleiding van een grijze geschiedschrijving: morele waarden in historische voorstellingen
M. Eickhoff, B. Henkes, F. van Vree in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 123 (2010), p. 322-339
258   Artikel: Ultieme Europeanen
H. van Baar in: Geschiedenis Magazine, Vol. 45 (2010), p. 8-13
259   Boekredactie: Free access to the past: romanticism, cultural heritage and the nation
L. Jensen, J. Leerssen, M. Mathijsen (2010), p. XXII, 342
260   Boekredactie: Strategic maneuvering in argumentative discourse: extending the pragma-dialectical theory of argumentation
F.H. van Eemeren (2010), p. IX, 308