The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2010

241 tot 250 van 1108
1 ... 101 ... 221   231   241   251   261 ... 331 ... 441 ... 551 ... 661 ... 771 ... 881 ... 991 ... 1101

241   Artikel: Antiek Satricum blijft verrassen
M. Gnade in: Nieuwsbrief Satricum, Vol. 17 (2010), p. 7-15
242   Hoofdstuk: Mood in Hungarian
C. de Groot in: Mood in the languages of Europe (2010), p. 551-567
243   Boekbespreking: 
H. Zeijlstra in: Journal of Linguistics, Vol. 46 (2010), p. 739-748 , Phi theory: phi-features across modules and interfaces
244  download 208048 Hoofdstuk: Manipulating tracheoesophageal speech
R.J.J.H. van Son, I. Jacobi, F. Hilgers in: Proceedings of the 11th Annual Conference of the International Speech Communication Association: 26-30 September, 2010, Makuhari, Chiba, Japan [cd-rom] (2010), p. 274-277
245   Artikel: Inleiding: [thema: de bronnen van de islam]
M. van Berkel in: Geschiedenis Magazine, Vol. 45 (2010), p. 16-17
246   Boekbespreking: 
C. Creyghton in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 125/4 (2010), p. 112-114 , Het geheugen van de Lage Landen
247   Boekbespreking: 
C. Creyghton in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 125/4 (2010), p. 112-114 , België, een parcours van herinnering. - 1: Plaatsen van geschiedenis en expansie
248   Boekbespreking: 
C. Creyghton in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 125/4 (2010), p. 112-114 , België, een parcours van herinnering. - 2: Plaatsen van tweedracht, crisis en nostalgie
249   Boekbespreking: 
C. Creyghton in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 125/4 (2010), p. 112-114 , Nederland van prehistorie tot Beeldenstorm
250  download 210139 Boekbespreking: 
A. Schippers in: Bibliotheca Orientalis, Vol. 67 (2010), p. 213-214 , Samaw'al al-Maghribī's (d. 570/1175) Ifhām al-yahūd: the early recension