The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2010

171 tot 180 van 1105
1 ... 101 ... 151   161   171   181   191 ... 221 ... 331 ... 441 ... 551 ... 661 ... 771 ... 881 ... 991 ... 1101

171   Hoofdstuk: Introduction
R. Esner, M. Schavemaker in: Vincent everywhere: Van Gogh's (inter)national identities (2010), p. 7-11, 167
172   Hoofdstuk: Nawoord
R. Esner, M. Schavemaker in: Overal Vincent: de (inter)nationale identiteiten van Van Gogh (2010), p. 171-173, 191
173   Boekbespreking: 
E. Asprem in: Aries, Vol. 10 (2010), p. 275-279 , The history of British magic after Crowley: Kenneth Grant, Amado Crowley, Chaos magic, Satanism, Lovecraft, The Left Hand Path, blasphemy and magical morality
174   Boekbespreking: Resoluties van de vroedschap
M.J. Bok in: Amstelodamum, Vol. 97 (2010), p. 46-47 , Resoluties van de vroedschap van Amsterdam 1551-1565
175   Artikel: From religion to spirituality: megatrend in contemporary society or methodological artefact? A contribution to the Secularization debate from psychology of religion
U. Popp-Baier in: Journal of Religion in Europe, Vol. 3 (2010), p. 34-67
176   Hoofdstuk: Between physiognomy and pathognomy: theoretical perspectives on the representation of characters and emotions in the seventeenth century
J. Bos in: Pokerfaced: Flemish and Dutch baroque faces unveiled (2010), p. 1-24
177   Artikel: The effect of L1 orthography on non-native vowel perception
P. Escudero, K.E. Wanrooij in: Language and Speech, Vol. 53 (2010), p. 343-365
178  download 209580 Boekbespreking: De universele aantrekkingskracht van het gelijkheidsideaal
J. Bos in: Krisis, Vol. 11/2 (2010), p. 71-76 , De uitvinding van de mensheid: korte wereldgeschiedenis van het denken over gelijkheid en cultuurverschil
179  download 209579 Artikel: 'Presence' als nieuw geschiedtheoretisch paradigma?
J. Bos in: Krisis, Vol. 11 (2010), p. 11-21
180   Boek: Hun hebben de taal verkwanseld: over Poldernederlands, 'fout' Nederlands en ABN
J. Stroop (2010), 231 p.