The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2009

681 tot 690 van 1249
1 ... 121 ... 241 ... 371 ... 491 ... 621 ... 661   671   681   691   701 ... 741 ... 871 ... 991 ... 1121 ... 1241

681  download 147373 Proefschrift: Nederlands Amazonia : handel met indianen tussen 1580 en 1680
L.A.H.C. Hulsman (2009), p. xi, 376
682  download 144284 Proefschrift: Antiquity in plaster : production, reception and destruction of plaster copies from the Athenian Agora to Felix Meritis in Amsterdam
F.T.J. Godin (2009), p. IV, 446
683   Hoofdstuk: Ethiek als primatologie
J. de Boer in: Als vuur: opstellen voor Govert den Hartogh ter gelegenheid van zijn emeritaat (2009), p. 9-21
684   Proefschrift: Die Konstanzer Paternosterleisten : Analyse zur Technik und Wirtschaft im spätmittelalterlichen Handwerk der Knochenperlenbohrer
T.A. Spitzers (2009), p. 318
685   Artikel: Learning L2 German vocabulary through reading: the effect of three enhancement techniques compared
E. Peters, J.H. Hulstijn, L. Sercu, M. Lutjeharms in: Language Learning, Vol. 59 (2009), p. 113-151
686   Artikel: Het verlangen van het luisteren: over de esthetiek van verstoring in de installatiekunst van Granular Synthesis
P. Verstraete in: nY, Vol. 2 (2009), p. 209-219
687  download 135116 Proefschrift: Young Turk social engineering : mass violence and the nation state in eastern Turkey, 1913-1950
U.U. Üngör (2009), p. 445
688  download 135207 Proefschrift: Realismer i norsk samtidsprosa
S. van der Poll (2009), p. 251
689  download 135226 Proefschrift: Griekse atleten in de Romeinse Keizertijd (31 v. Chr. - 400 n. Chr.)
P. Gouw (2009), p. XVI, 441
690  download 137018 Proefschrift: Technical art history : painters' supports and studio practices of Rembrandt, Dou and Vermeer
J. Wadum (2009), p. V, 237