The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2009

671 tot 680 van 1226
1 ... 121 ... 241 ... 361 ... 481 ... 611 ... 651   661   671   681   691 ... 731 ... 851 ... 971 ... 1101 ... 1221

671  download 144284 Proefschrift: Antiquity in plaster : production, reception and destruction of plaster copies from the Athenian Agora to Felix Meritis in Amsterdam
F.T.J. Godin (2009), p. IV, 446
672   Hoofdstuk: Ethiek als primatologie
J. de Boer in: Als vuur: opstellen voor Govert den Hartogh ter gelegenheid van zijn emeritaat (2009), p. 9-21
673   Proefschrift: Die Konstanzer Paternosterleisten : Analyse zur Technik und Wirtschaft im spätmittelalterlichen Handwerk der Knochenperlenbohrer
T.A. Spitzers (2009), p. 318
674   Artikel: Learning L2 German vocabulary through reading: the effect of three enhancement techniques compared
E. Peters, J.H. Hulstijn, L. Sercu, M. Lutjeharms in: Language Learning, Vol. 59 (2009), p. 113-151
675   Artikel: Het verlangen van het luisteren: over de esthetiek van verstoring in de installatiekunst van Granular Synthesis
P. Verstraete in: nY, Vol. 2 (2009), p. 209-219
676  download 135116 Proefschrift: Young Turk social engineering : mass violence and the nation state in eastern Turkey, 1913-1950
U.U. Üngör (2009), p. 445
677  download 135207 Proefschrift: Realismer i norsk samtidsprosa
S. van der Poll (2009), p. 251
678  download 135226 Proefschrift: Griekse atleten in de Romeinse Keizertijd (31 v. Chr. - 400 n. Chr.)
P. Gouw (2009), p. XVI, 441
679  download 137018 Proefschrift: Technical art history : painters' supports and studio practices of Rembrandt, Dou and Vermeer
J. Wadum (2009), p. V, 237
680  download 137081 Proefschrift: Learning to categorize verbs and nouns : studies on Dutch
M.A. Erkelens (2009), p. 165