The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2009

41 tot 50 van 1262
1 ... 21   31   41   51   61 ... 121 ... 251 ... 371 ... 501 ... 631 ... 751 ... 881 ... 1001 ... 1131 ... 1261

41  download 135068 Proefschrift: The use of conditionals in argumentation : a proposal for the analysis and evaluation of argumentatively used conditionals
J.M. Gerlofs (2009), p. 199
42  download 135868 Proefschrift: Entgrenzungsfilme : Jugend, Musik, Affekt, Gedächtnis : eine pragmatische Poetik zeitgenössischer europäischer Filme
S.W. Siewert (2009), p. 351
43   Artikel: Representation and governance in the Netherlands, 1250–1983: materials for a comprehensive history of politics
J. Burgers, I. Nijenhuis, E. Dijkhof, K. van Leeuwen, M. van Faassen in: Parliaments Estates & Representation, Vol. 29 (2009), p. 3-15
44  download 176156 Hoofdstuk: Einleitung: Theater, Bild und Vorstellung: zur Inszenierungen des Sehens
A. Jackob, K. Röttger in: Theater und Bild: Inszenierungen des Sehens (2009), p. 7-39
45   Artikel: Taalkundige argumentatie in een redelijke juridische discussie: aanvaardbare en onaanvaardbare vormen van strategisch manoeuvreren
E.T. Feteris in: Rechtsgeleerd Magazijn Themis, Vol. 2009 (2009), p. 79-85
46   Hoofdstuk: Konrad Adenauer: West-Duitser
R. van Dijk in: Het wonder Bondsrepubliek in 20 portretten (2009), p. 16-31, 314-315
47  download 170113 Hoofdstuk: Mapping ECulture, eCultuur, E-cultuur or e-culture: Richard Rogers in conversation with Annet Dekker
R. Rogers in: Mapping E-culture (2009), p. 10-15
48   Boekbespreking: 
F. van Vree in: Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, Vol. 37 (2009), p. 78-79 , Journalistieke kwaliteit in het crossmediale tijdperk
49   Hoofdstuk: E-mail september 2002
K. Beekman in: 'Geloof mij Uw oprechte en dankbare Vriend': brieven uit de Nederlandse letteren, verzameld en van commentaar voorzien door vrienden van Marita Mathijsen, 30 oktober 2009 (2009), p. [133-135]
50   Artikel: De openbaring: Frank van Vree herleest Zygmunt Bauman
F. van Vree in: Nieuwsbrief Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam, Vol. 118 (2009), p. 10-11