The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2009

31 tot 40 van 1250
1   11   21   31   41   51 ... 121 ... 241 ... 371 ... 491 ... 621 ... 741 ... 871 ... 991 ... 1121 ... 1241

31   Hoofdstuk: Backbeat and overlap: time, place, and character subjectivity in Run Lola Run
M.G. Wedel in: Puzzle films: complex storytelling in contemporary cinema (2009), p. 129-150
32  download 132494 Proefschrift: De passage naar Europa : geschiedenis van een begin
L.J. van Middelaar (2009), p. 334
33  download 137312 Proefschrift: The Indo-Portuguese language of Diu
H.C. Cardoso (2009), p. XII, 335
34  download 132456 Proefschrift: Uw sekse en de onze : vrouwen en genootschappen in Nederland en in de ons omringende landen (1750-ca. 1810)
C.F. Baar-de Weerd (2009), p. 368
35   Artikel: Botsende wereldbeelden: Amerika en Europa
T. von der Dunk in: Internationale Spectator, Vol. 63 (2009), p. 39-45
36  download 137377 Proefschrift: Geld voor GGZ : de financiering van de geestelijke gezondheidszorg en de invloed van geld op de zorgpraktijk (1884-1984)
C.T. Bakker (2009), p. 652
37  download 135854 Proefschrift: Fabels van liefde : het mythologisch-amoureuze toneel van de rederijkers (1475-1621)
A.C.M. van Herk (2009), p. 456
38  download 135905 Proefschrift: The poetics of personal behaviour : the interaction of life and art in Russian modernism (1890-1920)
D. Ioffe (2009), p. 324
39   Hoofdstuk: Syntactic effects of morphological case
A. Neeleman, F. Weerman in: The Oxford handbook of case (2009), p. 276-289
40  download 134127 Proefschrift: Inflectional economy and politeness : morphology-internal and morphology-external factors in the loss of second person marking in Dutch
S.P. Aalberse (2009), p. 255