The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2009

351 tot 360 van 1262
1 ... 121 ... 251 ... 331   341   351   361   371 ... 501 ... 631 ... 751 ... 881 ... 1001 ... 1131 ... 1261

351   Boekredactie: Defenders and critics of Franciscan life: essays in honor of John V. Fleming
M.F. Cusato, G. Geltner (2009), p. XV, 254
352   Artikel: Autonomia e importanza delle città nel processo di formazione dello Stato dei Paesi Bassi: l’esempio di Anversa e Amsterdam
M. Limberger, M. 't Hart in: Dimensioni e Problemi della Ricerca Storica, Vol. 2009 (2009), p. 19-48
353   Hoofdstuk: The postcolonial and/as the spirit world: theorizing the ghost in Jacques Derrida, Achille Mbembe and Ben Okri's 'The famished road'
E. Peeren in: Postcolonial ghosts = Fantômes post-coloniaux (2009), p. 327-343
354   Hoofdstuk: Genetic textual editing: the end of an era
M. Mathijsen in: Was ist Textkritik? Zur Geschichte und Relevanz eines Zentralbegriffs der Editionswissenschaft (2009), p. 233-240
355   Artikel: Reappraising communism and nationalism
M. Mevius in: Nationalities Papers, Vol. 37 (2009), p. 377-400
356  download 180964 Artikel: De veelzijdige toneelschrijver Gnapheus: klassieke en contemporaine receptie in zijn dramatische oeuvre
V. Demoed in: Nieuwsbrief Neolatinistenverband, Vol. 22 (2009), p. 26-36
357  download 180966 Artikel: Finance and the Excess: the Politics of Visibility in the Credit Crisis
M. de Goede in: Zeitschrift für Internationale Beziehungen, Vol. 16 (2009), p. 295-306
358   Hoofdstuk: 1830 en de Tiendaagse Veldtocht: over hoe het gelopen is en hoe het anders had kunnen lopen
N. van Sas in: Het geheugen van de Lage Landen (2009), p. 146-153
359   Artikel: Wees gegroet: Maria in beeld
C. Vander Stichele in: Schrift, Vol. 41 (2009), p. 103-106
360   Boekbespreking: De moeizame geschiedenis van vrouwen in de marge
J. Oddens in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 122 (2009), p. 576-577 , Uw sekse en de onze: vrouwen en genootschappen in Nederland en in de ons omringende landen (1750-ca. 1810)