The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2009

21 tot 30 van 1250
1   11   21   31   41 ... 121 ... 241 ... 371 ... 491 ... 621 ... 741 ... 871 ... 991 ... 1121 ... 1241

21   Hoofdstuk: Eine deutsche Katastrophe? Interpretationsmuster in der ost- und westdeutschen Historiographie des 'Bombenkrieges'
B.R. von Benda-Beckmann in: Der Luftkrieg im europäischen Gedächtnis (2009)
22   Artikel: Geen familiegeheim. De herinnering aan de geallieerde bombardementen in recent onderzoek: een besprekingsartikel
B.R. von Benda-Beckmann in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 121 (2009)
23  download 338429 Boekbespreking: Nederland aan de Seine
N. Pas in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 124 (2009), p. online- , 121 rue de Lille: Nederland aan de Seine
24   Boek: The myth of Jewish communism: a historical interpretation
A. Gerrits (2009), 285 p.
25  download 131132 Proefschrift: Caspar J.C. Reuvens en de musea van oudheden in Europa (1800-1840)
M.H.E. Hoijtink (2009), p. 170
26  download 131019 Proefschrift: The syntax of floating quantifiers : stranding revisited
R. Cirillo (2009), p. xvi. 272
27  download 134145 Proefschrift: The frequency of imagination : auditory distress and aurality in contemporary music theatre
P. Verstraete (2009), p. VIII, 294
28   other: T.R. - Jan Campertprijzen
Y. van Dijk, K. Hilberdink (2009)
29  download 133529 Proefschrift: Writing to survive: A commentary on Sidonius Apollinaris, Letters Book 7, volume 1: The episcopal letters 1-11
J.A. van Waarden (2009), p. 514
30   Hoofdstuk: Architectonische en cultuurhistorische betekenissen van datum- en naamstenen op 16e-eeuwse buitenplaatsen
H. Ronnes, T. Vanderhoeven in: Middeleeuwse kastelen in veelvoud: nieuwe studies over oud erfgoed (2009), p. 297-307