The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2009

21 tot 30 van 1226
1   11   21   31   41 ... 121 ... 241 ... 361 ... 481 ... 611 ... 731 ... 851 ... 971 ... 1101 ... 1221

21   Hoofdstuk: Architectonische en cultuurhistorische betekenissen van datum- en naamstenen op 16e-eeuwse buitenplaatsen
H. Ronnes, T. Vanderhoeven in: Middeleeuwse kastelen in veelvoud: nieuwe studies over oud erfgoed (2009), p. 297-307
22   Hoofdstuk: Backbeat and overlap: time, place, and character subjectivity in Run Lola Run
M.G. Wedel in: Puzzle films: complex storytelling in contemporary cinema (2009), p. 129-150
23  download 132494 Proefschrift: De passage naar Europa : geschiedenis van een begin
L.J. van Middelaar (2009), p. 334
24  download 137312 Proefschrift: The Indo-Portuguese language of Diu
H.C. Cardoso (2009), p. XII, 335
25  download 132456 Proefschrift: Uw sekse en de onze : vrouwen en genootschappen in Nederland en in de ons omringende landen (1750-ca. 1810)
C.F. Baar-de Weerd (2009), p. 368
26   Artikel: Botsende wereldbeelden: Amerika en Europa
T. von der Dunk in: Internationale Spectator, Vol. 63 (2009), p. 39-45
27  download 137377 Proefschrift: Geld voor GGZ : de financiering van de geestelijke gezondheidszorg en de invloed van geld op de zorgpraktijk (1884-1984)
C.T. Bakker (2009), p. 652
28  download 135854 Proefschrift: Fabels van liefde : het mythologisch-amoureuze toneel van de rederijkers (1475-1621)
A.C.M. van Herk (2009), p. 456
29  download 135905 Proefschrift: The poetics of personal behaviour : the interaction of life and art in Russian modernism (1890-1920)
D. Ioffe (2009), p. 324
30   Hoofdstuk: Syntactic effects of morphological case
A. Neeleman, F. Weerman in: The Oxford handbook of case (2009), p. 276-289