The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2009

231 tot 240 van 1226
1 ... 121 ... 211   221   231   241   251 ... 361 ... 481 ... 611 ... 731 ... 851 ... 971 ... 1101 ... 1221

231   Hoofdstuk: Provo
K. Beekman in: Metzler Lexikon Avantgarde (2009), p. 269-270
232  download 175054 Artikel: Rumoer rond Rupert: over de legitimatie van plagiaat
K. Beekman in: Internationale Neerlandistiek, Vol. 47 (2009), p. 19-30
233   Hoofdstuk: Neoplastizismus
K. Beekman in: Metzler Lexikon Avantgarde (2009), p. 223-224
234  download 175047 Boekbespreking: 
T. Vaessens in: Internationale Neerlandistiek, Vol. 47 (2009), p. 70-73 , Niederländische Literaturgeschichte
235   Artikel: Hugo Jeroen Antonius Verdaasdonk: Amsterdam 7 juni 1945-Amsterdam 9 oktober 2007
K. Beekman in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, Vol. 2008/2009 (2009), p. 164-175
236  download 175276 Artikel: Vondels 'Aenleidinge': polyfonie en dialogisme
J. Jansen in: Neerlandistiek.nl, Vol. 09.02 (2009), p. 25
237  download 175277 Artikel: De tekst op tafel: problemen en perspectieven van de poëzieanalyse als wetenschappelijke discipline
T. Vaessens, J. Konst, G. Pols in: Neerlandistiek.nl, Vol. 09.06 (2009), p. 8
238   Boek: De revanche van de roman: literatuur, autoriteit en engagement
T. Vaessens (2009), 255 p.
239   Boekredactie: Over grenzen: een vergelijkende studie van Nederlandse, Vlaamse en Afrikaanse poëzie = Oor grense: 'n vergelykende studie van Nederlandse, Vlaamse en Afrikaanse poësie
R. Foster, Y. T'Sjoen, T. Vaessens (2009), p. 423
240   Rapport: The Bologna process: converging the legal rule in the European Higher Education Area: [ELA expert workshop 26-27 April 2009]
A. van Wageningen (2009), p. 15