The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2009

101 tot 110 van 1226
1 ... 81   91   101   111   121 ... 241 ... 361 ... 481 ... 611 ... 731 ... 851 ... 971 ... 1101 ... 1221

101  download 175597 Inaugurele rede: Esperanto, een taal om van te houden
W. Jansen (2009), p. 21
102   Artikel: ‘Hodshon Huis’ in Haarlem en het oeuvre van Abraham van der Hart
L. Bosman in: Jaarverslag Vereniging Hendrick de Keyser, Vol. 2008 (2009), p. 40-67
103   Artikel: De steden van Holland in oorlog (1506-1515)
J.W.J. Burgers in: Holland, Vol. 41 (2009), p. 273-290
104   Hoofdstuk: The registers of the counts of Holland, 1316-1345: a digital edition
J.W.J. Burgers, R. Hoekstra in: Digitale Diplomatik: neue Technologien in der historischen Arbeit mit Urkunden (2009), p. 56-69
105   Artikel: De grafelijke Raad in Holland en Zeeland ten tijde van graaf Willem III (1304-1337)
J.W.J. Burgers in: Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis, Vol. 12 (2009)
106   Boek: Bezielende verbanden: gedachten over religie, politiek en maatschappij in het moderne Nederland
J.C. Kennedy (2009), 299 p.
107   Artikel: De glazen samenleving en de waarde van privacy
B. Roessler in: Filosofie & Praktijk, Vol. 30 (2009), p. 20-29
108   Hoofdstuk: Homecasting in a digital media ecology
J. van Dijck in: Television and digital media in the 21st century: new business, economic and technological paradigms (2009), p. 55-65
109   Boekbespreking: Vloeken, tieren en roddelen in vroegmodern Venetië
M. van Gelder in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 122 (2009), p. 408-409 , Language and statecraft in early modern Venice
110   Boekbespreking: De patriotse pers
T. Poell in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 122 (2009), p. 110-111 , Stookschriften: pers en politiek tussen 1780 en 1800