The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2009

101 tot 110 van 1262
1 ... 81   91   101   111   121 ... 251 ... 371 ... 501 ... 631 ... 751 ... 881 ... 1001 ... 1131 ... 1261

101  download 206661 Hoofdstuk: Kunst, kampen en landschappen: de blinde vlek van het dadererfgoed
R. van der Laarse in: De dynamiek van de herinnering: Nederland en de Tweede Wereldoorlog in een internationale context (2009), p. 169-195, 302-306
102  download 206660 Hoofdstuk: Ter inleiding
F. van Vree, R. van der Laarse in: De dynamiek van de herinnering: Nederland en de Tweede Wereldoorlog in een internationale context (2009), p. 7-15
103   Boekredactie: Erfgoedstudies oostwaarts: een reis langs (wereld)erfgoed in Oost-Duitsland en Polen
R. van der Laarse, C. Wesselink (2009), p. 81
104  download 170514 Rapport: ’t Bekoorlyk Groeneveld: een cultuurhistorisch onderzoek naar Kasteel Groeneveld
L. Kerver, N. Leijen, M. Lenferink, F. van der Meulen, C. de Regt, S. Sweijen, R. van der Laarse, H. Ronnes, A. Westra (2009), p. 128
105   Boekredactie: Romance languages and linguistic theory: selected papers from 'Going romance,' Amsterdam 2007
E.O. Aboh, E. van der Linden, J. Quer, P. Sleeman (2009), p. xii, 288
106   Boekredactie: Catholic communities in Protestant states: Britain and the Netherlands c.1570-1720
B.J. Kaplan, B. Moore, H. van Nierop, J. Pollmann (2009), p. XIV, 274
107   Boekredactie: Fasten your seatbelt! Bewegtbilder vom Fliegen
J. Keilbach, A. Schneider (2009), p. 207
108   Boekredactie: Transmission image: visual translation and cultural agency
B. Mersmann, A. Schneider (2009), p. x, 263
109   Artikel: "Gender" puzzels
J. Roodenburg, A. Hulk in: Taal en tongval. Themanummer, Vol. 22 (2009), p. 143-164
110  download 175597 Inaugurele rede: Esperanto, een taal om van te houden
W. Jansen (2009), p. 21