The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2009

1041 tot 1050 van 1249
1 ... 121 ... 241 ... 371 ... 491 ... 621 ... 741 ... 871 ... 991 ... 1021   1031   1041   1051   1061 ... 1121 ... 1241

1041   Hoofdstuk: Inleiding
L. Jensen, L. Kuitert in: Geluk in de negentiende eeuw: eenentwintig auteurs op zoek naar geluk voor Marita Mathijsen, ter gelegenheid van haar afscheid als hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde van de Universiteit van Amsterdam (2009), p. 7-11
1042   Hoofdstuk: Voorwoord
L. Kuitert, M. Anbeek in: Zeerovers: uitgeverij en boekhandel Van Gennep (2009), p. 74-
1043   Artikel: 'Wij wilden uit die stencilcultuur': in gesprek met Sjef van de Wiel (uitgeverij SUN)
L. Kuitert in: De Boekenwereld, Vol. 25 (2009), p. 137-145
1044   Artikel: Homerus en het Gilgameš-epos: een poëticale vergelijking
I.J.F. de Jong in: Lampas, Vol. 42 (2009), p. 93-110
1045  download 181622 Boekbespreking: Militaire geschiedenis: analyse of verhaal? De dubbelzinnigheid van de historische wetenschap
H. Amersfoort in: De Academische Boekengids, Vol. 74 (2009), p. 34-39 , Frankrijk in oorlog, 1870-1962
1046   Boekbespreking: Militaire geschiedenis: analyse of verhaal? De dubbelzinnigheid van de historische wetenschap
H. Amersfoort in: De Academische Boekengids, Vol. 74 (2009), p. 34-39 , Castles, battles, & bombs: how economics explains military history
1047   Boekbespreking: Militaire geschiedenis: analyse of verhaal? De dubbelzinnigheid van de historische wetenschap
H. Amersfoort in: De Academische Boekengids, Vol. 74 (2009), p. 34-39 , Drie oorlogen
1048  download 181634 Artikel: El mundo del libro a través de las relaciones clientelares en la Sevilla de entresiglos (1582-1621)
J. Domínguez Búrdalo, A. Sánchez Jiménez in: RILCE, Vol. 25 (2009), p. 256-317
1049   Artikel: El árbol de la patria: una alegoría botánica en El Zarco (1901), de Ignacio Manuel Altamirano
A. Sánchez Jiménez in: Hispanófila, Vol. 155 (2009), p. 65-79
1050   Hoofdstuk: 'Stadslucht maakt vrij': autonomie en rivaliteit in de vroegmoderne Noordelijke Nederlanden
M. 't Hart, M. van der Heijden in: Waarom mensen in de stad willen wonen, 1200-2010 (2009), p. 79-102, 276-277