The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2009

1031 tot 1040 van 1249
1 ... 121 ... 241 ... 371 ... 491 ... 621 ... 741 ... 871 ... 991 ... 1011   1021   1031   1041   1051 ... 1121 ... 1241

1031   Hoofdstuk: The Dutch Revolt and the Golden Age, 1560-1700
E.K. Grootes, M.A. Schenkeveld-Van der Dussen in: A literary history of the Low Countries (2009), p. 152-291
1032   Boekredactie: Bedrijfscollecties in Nederland = Corporate art collections in the Netherlands
J. Barendregt, S. Kamstra, M. van der Star, A. Witte (2009), p. 262
1033   Hoofdstuk: Werknemersappreciatie voor bedrijfscollecties: legitimatie en realiteit = Employees' appreciation of corporate collections: legitimization and reality
A. Witte in: Bedrijfscollecties in Nederland = Corporate art collections in the Netherlands (2009), p. 97-109
1034  download 179877 Artikel: Kijkwijzer: een dringend of een dwingend advies?
T.A. Schiphof in: Ars Aequi, Vol. 58 (2009), p. 722-725
1035   Hoofdstuk: De schelp rond het intellect: schrijversbibliotheken
L. Kuitert in: De lezende Lucebert: bibliotheek van een dichter (2009), p. 125-141, 154-155
1036   Artikel: Een moslim als gemeentelijk bruggenbouwer? Het ontslag van Tariq Ramadan
G. Wiegers, N. van Zessen in: ZemZem, Vol. 5 (2009), p. 119-125
1037   Artikel: Toch weer een zeef: de toekomst van de literaire uitgeverij
L. Kuitert in: Ons Erfdeel, Vol. 52 (2009), p. 12-19
1038  download 184456 Hoofdstuk: ‘Van vele tafelen heb ik gegeten’: Lucebert als poëzielezer
T. Vaessens in: De lezende Lucebert: bibliotheek van een dichter (2009), p. 23-47, 144-147
1039   Hoofdstuk: Lijst met titels: verantwoording en inventarisatie
L. Kuitert in: De lezende Lucebert: bibliotheek van een dichter (2009), p. 157-312
1040   Boekbespreking: 
J.A. van Belzen in: Studium, Vol. 2/3 (2009), p. 185-187 , Verward van geest en ander ongerief: psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg in Nederland (1870-2005)