The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2009

1031 tot 1040 van 1226
1 ... 121 ... 241 ... 361 ... 481 ... 611 ... 731 ... 851 ... 971 ... 1011   1021   1031   1041   1051 ... 1101 ... 1221

1031   Hoofdstuk: Voorwoord
L. Kuitert, M. Anbeek in: Zeerovers: uitgeverij en boekhandel Van Gennep (2009), p. 74-
1032   Artikel: 'Wij wilden uit die stencilcultuur': in gesprek met Sjef van de Wiel (uitgeverij SUN)
L. Kuitert in: De Boekenwereld, Vol. 25 (2009), p. 137-145
1033   Artikel: Homerus en het Gilgameš-epos: een poëticale vergelijking
I.J.F. de Jong in: Lampas, Vol. 42 (2009), p. 93-110
1034  download 181622 Boekbespreking: Militaire geschiedenis: analyse of verhaal? De dubbelzinnigheid van de historische wetenschap
H. Amersfoort in: De Academische Boekengids, Vol. 74 (2009), p. 34-39 , Frankrijk in oorlog, 1870-1962
1035   Boekbespreking: Militaire geschiedenis: analyse of verhaal? De dubbelzinnigheid van de historische wetenschap
H. Amersfoort in: De Academische Boekengids, Vol. 74 (2009), p. 34-39 , Castles, battles, & bombs: how economics explains military history
1036   Boekbespreking: Militaire geschiedenis: analyse of verhaal? De dubbelzinnigheid van de historische wetenschap
H. Amersfoort in: De Academische Boekengids, Vol. 74 (2009), p. 34-39 , Drie oorlogen
1037  download 181634 Artikel: El mundo del libro a través de las relaciones clientelares en la Sevilla de entresiglos (1582-1621)
J. Domínguez Búrdalo, A. Sánchez Jiménez in: RILCE, Vol. 25 (2009), p. 256-317
1038   Artikel: El árbol de la patria: una alegoría botánica en El Zarco (1901), de Ignacio Manuel Altamirano
A. Sánchez Jiménez in: Hispanófila, Vol. 155 (2009), p. 65-79
1039   Hoofdstuk: 'Stadslucht maakt vrij': autonomie en rivaliteit in de vroegmoderne Noordelijke Nederlanden
M. 't Hart, M. van der Heijden in: Waarom mensen in de stad willen wonen, 1200-2010 (2009), p. 79-102, 276-277
1040   Hoofdstuk: Tales of epiphany and entropy: paranarrative worlds on YouTube
T. Elsaesser in: Film theory and contemporary Hollywood movies (2009), p. 150-171