The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2009

1001 tot 1010 van 1252
1 ... 121 ... 241 ... 371 ... 491 ... 621 ... 751 ... 871 ... 981   991   1001   1011   1021 ... 1121 ... 1251

1001   Hoofdstuk: De Citroën-advertenties van Karel Suyling: de mythe van de auto en de democratisering van de reclame
E. Cleven in: Archief Karel Suyling - Citroën (2009), p. 48-75
1002   Artikel: Knippen & plakken
E. Cleven in: Museum Magazine, Vol. 2 (2009), p. 8-10
1003  download 178134 Artikel: Kulturkamp, kulturel kapital og kvalitet: om at sætte pris på dansk litteratur
H. van der Liet in: Tijdschrift voor Skandinavistiek, Vol. 30 (2009), p. 27-52
1004   Artikel: Les Assemblées des notables et les témoins étrangers de séjour à Paris (1786-1789)
A. Jourdan in: Parliaments Estates & Representation, Vol. 29 (2009), p. 103-114
1005   Hoofdstuk: Jeugdliteratuur: een te onderzoeken verschijnsel
G. de Vriend in: Eeuwige jeugd: boeken voor Rita Ghesquière (2009), p. 143-145
1006   Boekbespreking: 
M.C. 't Hart in: Zeventiende Eeuw, Vol. 25 (2009), p. 153-154 , A Short History of Society. The Making of the Modern World
1007   Boekbespreking: 
C. Lesger in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 122 (2009), p. 248-249 , Clothing : a global history : or, the imperialists' new clothe
1008  download 181636 Hoofdstuk: Bodegones poéticos: pintura, fruta y hortalizas como bienes de consumo moral y literario en Lope de Vega y Luis de Góngora
A. Sánchez Jiménez in: Materia crítica: formas de ocio y de consumo en la cultura áurea (2009), p. 191-210
1009  download 181638 Hoofdstuk: Ars vs. Natura: Lope de Vega y Juan van der Hamen de León
A. Sánchez Jiménez in: Encuentros de ayer y reencuentros de hoy: Flandes, Países Bajos y el Mundo Hispánico en los siglos XVI-XVII (2009), p. 27-43
1010   Artikel: Joël en de apocalyptiek
J.W. van Henten in: Schrift, Vol. 41 (2009), p. 131-135