The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2009

91 tot 100 van 1250
1 ... 71   81   91   101   111   121 ... 241 ... 371 ... 491 ... 621 ... 741 ... 871 ... 991 ... 1121 ... 1241

91   Artikel: French secularism in the light of the history of the politics of assimilation
Y. Jansen in: Constellations, Vol. 16 (2009), p. 593-603
92   Boekbespreking: 
C.J. Forceville in: Journal of Pragmatics, Vol. 41 (2009), p. 1459-1463 , New directions in the analysis of multimodal discourse
93   Boekredactie: Multimodal metaphor
C.J. Forceville, E. Urios-Aparisi (2009), p. xiv, 470
94   Boekbespreking: 
L. Marácz in: Nationalities Papers, Vol. 37 (2009), p. 547-549 , Vasfüggöny Keleten: iratok a magyar-román kapcsolatokról (1948-1955)
95   Hoofdstuk: Hermes and his students in Amsterdam
J. Pijnenburg in: Hermes in the Academy. 10 Years’ Study of Western Esotericism at the University of Amsterdam (2009), p. 149-156
96  download 338574 Artikel: Het Europese gevoel: grenzen, emoties en idealen van Europa
S. Keulen, R. Kroeze in: Internationale Spectator, Vol. 63 (2009), p. 517-520
97   Artikel: In esclusiva per Secretum le Theses de magia (I)
M. Pasi in: Secretum Online, Vol. 37 (2009)
98  download 170485 Hoofdstuk: Sambal Bello en oesters met champagne: over de rol van voedsel als teken van beschaving in de Japanse interneringskampen
E. Captain in: Het koloniale beschavingsoffensief: wegen naar het nieuwe Indië, 1890-1950 (2009), p. 217-239
99   Hoofdstuk: Working Memory is more than what is measured by a WM task: a case in point: segmentation proficiency and verbal working memory
N.M. Olsthoorn, S. Andringa, N. Meijer in: Artikelen van de zesde Anéla-conferentie (2009), p. 274-279
100   Hoofdstuk: 'Uit ons werk, uit ons land, uit onze samenleving!' Het omstreden erfgoed van Henri van de Velde
C. Wesselink in: De dynamiek van de herinnering: Nederland en de Tweede Wereldoorlog in een internationale context (2009), p. 148-168, 300-302