The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2008

581 tot 590 van 1460
1 ... 141 ... 291 ... 431 ... 561   571   581   591   601 ... 721 ... 871 ... 1021 ... 1161 ... 1311 ... 1451

581   Artikel: Magic naturalized? Negotiating science and occult experience in Aleister Crowley's scientific illuminismns l'illuminisme scientifique d'Aleister Crowley
E. Asprem in: Aries, Vol. 8 (2008), p. 139-165
582   Artikel: False, lying spirits and angels of light: ambiguous mediation in Dr Rudd’s seventeenth-century treatise on angel magic
E. Asprem in: Magic Ritual and Witchcraft, Vol. 3 (2008), p. 54-80
583  download 132004 Hoofdstuk: Task complexity, task characteristics and measures of linguistic performance
F. Kuiken, I. Vedder in: Complexity, accuracy and fluency in second language use, learning and teaching (2008), p. 113-125
584   Artikel: Adjectivale flexie door Nederlandssprekende kinderen met Specific Language impairment (SLI)
S. van der Schaaf, J. de Jong in: Stem-, Spraak-, en Taalpathologie, Vol. 15 (2008), p. 267-275
585  download 131998 Artikel: Kropsla en savooiekool: de supermarkt als verklikker van veranderingen in een maatschappij
M. Mathijsen in: Folia, Vol. 62 (2008), p. 18-19
586  download 132027 Hoofdstuk: De publicatie van De gedichten van den Schoolmeester
M. Mathijsen in: De Schoolmeester: profiel (2008), p. 8
587   Hoofdstuk: I have therefore I exist: possession in Jordanian Sign Language
B. Hendriks in: Possessive and existential constructions in sign languages (2008), p. 55-70 + video
588   Boekredactie: Encyclopedia of the Cold War
R. van Dijk (2008), p. 2 dl., (1146)
589   Hoofdstuk: The Basoche in the late Middle Ages: a school of technical savoir-faire
M. Bouhaïk-Gironès in: The reach of the Republic of Letters: literary and learned societies in late medieval and early modern Europe (2008), p. 159-180
590  download 127221 Hoofdstuk: Saussure and relativism
E. Elffers in: Du côté de chez Saussure (2008), p. 79-93