The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2008

581 tot 590 van 1444
1 ... 141 ... 281 ... 431 ... 561   571   581   591   601 ... 721 ... 861 ... 1001 ... 1151 ... 1291 ... 1441

581   Artikel: Adjectivale flexie door Nederlandssprekende kinderen met Specific Language impairment (SLI)
S. van der Schaaf, J. de Jong in: Stem-, Spraak-, en Taalpathologie, Vol. 15 (2008), p. 267-275
582  download 131998 Artikel: Kropsla en savooiekool: de supermarkt als verklikker van veranderingen in een maatschappij
M. Mathijsen in: Folia, Vol. 62 (2008), p. 18-19
583  download 132027 Hoofdstuk: De publicatie van De gedichten van den Schoolmeester
M. Mathijsen in: De Schoolmeester: profiel (2008), p. 8
584   Hoofdstuk: I have therefore I exist: possession in Jordanian Sign Language
B. Hendriks in: Possessive and existential constructions in sign languages (2008), p. 55-70 + video
585   Boekredactie: Encyclopedia of the Cold War
R. van Dijk (2008), p. 2 dl., (1146)
586   Hoofdstuk: The Basoche in the late Middle Ages: a school of technical savoir-faire
M. Bouhaïk-Gironès in: The reach of the Republic of Letters: literary and learned societies in late medieval and early modern Europe (2008), p. 159-180
587  download 127221 Hoofdstuk: Saussure and relativism
E. Elffers in: Du côté de chez Saussure (2008), p. 79-93
588  download 127219 Hoofdstuk: Georg von der Gabelentz and the rise of general linguistics
E. Elffers in: Ontheven aan de tijd: linguïstisch-historische studies voor Jan Noordegraaf bij zijn zestigste verjaardag (2008), p. 191-200
589   Artikel: Marc en de dingen
J. Bogman in: Literatuur zonder Leeftijd, Vol. 77 (2008), p. 42-47
590  download 129651 Artikel: Patronesses and “mothers” of Roman collegia
E. Hemelrijk in: Classical Antiquity, Vol. 27 (2008), p. 115-162