The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2008

21 tot 30 van 1460
1   11   21   31   41 ... 141 ... 291 ... 431 ... 581 ... 721 ... 871 ... 1021 ... 1161 ... 1311 ... 1451

21   Hoofdstuk: Gebarentalen als natuurlijke talen
A.E. Baker in: Gebarentaalwetenschap: een inleiding (2008), p. 21-42
22   Hoofdstuk: Constituenten en woordsoorten
A.E. Baker, R. Pfau in: Gebarentaalwetenschap: een inleiding (2008), p. 99-119
23   Hoofdstuk: Gebarentaalverwerving
A.E. Baker, B. van den Bogaerde, S. Jansma in: Gebarentaalwetenschap: een inleiding (2008), p. 63-82
24   Hoofdstuk: Interactie en discourse
A.E. Baker, B. van den Bogaerde in: Gebarentaalwetenschap: een inleiding (2008), p. 83-98
25   Boekredactie: Gebarentaalwetenschap : een inleiding
A.E. Baker, B. van den Bogaerde, R. Pfau, G. Schermer (2008), p. 328
26   Boekredactie: Sign Language Acquisition
A.E. Baker, B. Woll (2008), p. 150
27  download 105920 Proefschrift: Handhaven onder de nieuwe orde : de politieke geschiedenis van de Rotterdamse politie tijdens de Tweede Wereldoorlog
F.A.M. van Riet (2008), p. 815
28   Artikel: Amerikaanse toestanden!
J. Kooijman, G. Kuipers in: Sociologie, Vol. 4 (2008), p. 109-114
29  download 133338 Hoofdstuk: O žminjskom govoru
J. Kalsbeek in: Libri žminjski. - I (2008), p. 165-175
30   Artikel: Past tense habitual expressions in Old Croatian texts
J. Kalsbeek in: Studies in Slavic and General Linguistics, Vol. 34 (2008), p. 333-348