The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2008

281 tot 290 van 1460
1 ... 141 ... 261   271   281   291   301 ... 431 ... 581 ... 721 ... 871 ... 1021 ... 1161 ... 1311 ... 1451

281   Boek: De geschiedenis van Frankrijk in een notendop: (bijna) alles wat je altijd wilde weten
N. Pas (2008), 156 p.
282   Boek: Aan de wieg van het nieuwe Nederland: Nederland en de Algerijnse oorlog 1954-1962
N. Pas (2008), 207 p.
283   Hoofdstuk: Provos
N. Pas in: La France des années 1968 (2008), p. 677-681
284   Hoofdstuk: Les Pays-Bas et les provos dans les 'années 1966'
N. Pas in: 68: une histoire collective, 1962 - 1981 (2008), p. 106-110
285   Hoofdstuk: Subcultural movements: the Provos
N. Pas in: 1968 in Europe: a history of protest and activism, 1956-77 (2008), p. 13-21
286  download 129769 Artikel: Postkoloniale stress in Frankrijk. De strijd om de herinnering aan de Algerijnse oorlog is in volle gang
N.G. Pas in: De Academische Boekengids, Vol. 66 (2008), p. 16-19
287  download 129770 Hoofdstuk: Heroes and merchants: Joseph Stalin and the nations of Europe
E. van Ree in: Imagining Europe: Europe and European civilisation as seen from its margins and by the rest of the world, in the nineteenth and twentieth centuries (2008), p. 51-72
288  download 129771 Boekbespreking: 
E. van Ree in: Revolutionary Russia, Vol. 21 (2008), p. 219-221 , Stalinism and the politics of mobilization : ideas, power, and terror in inter-war Russia
289  download 126610 Hoofdstuk: Measuring unemployment in the Netherlands, 1900-1940: the operationalisation of an elusive concept
P. Rodenburg in: The statistical mind in modern society: the Netherlands 1850-1940. - Vol. 2: Statistics and scientific work (2008), p. 233-262
290  download 126611 Artikel: Een Europese minimumloonnorm
P. Rodenburg, N. Bastiaansen in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 93 (2008), p. 84-87