The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2008

11 tot 20 van 1444
1   11   21   31 ... 141 ... 281 ... 431 ... 571 ... 721 ... 861 ... 1001 ... 1151 ... 1291 ... 1441

11   Hoofdstuk: Misrepresentation of Dutch neuter gender in older bilingual children?
S. Brouwer, L. Cornips, A.C.J. Hulk in: Current trends in child second language acquisition: a generative perspective (2008), p. 83-96
12  download 105877 Proefschrift: Verwantschap in extremen : politieke theologie bij Walter Benjamin en Carl Schmitt
M. de Wilde (2008), p. 303
13   Hoofdstuk: De paradox van een arrière-garde : het "Rondisme" in het Italiaanse interbellum
L. Pennings in: Arrière-garde : modernisme(n) in de Europese letterkunde (2008), p. 145-155
14   Hoofdstuk: Religious indifference: on the nature of medieval Christianity
M.B. Pranger in: Religion: beyond a concept (2008), p. 513-523
15  download 93119 Hoofdstuk: The syntax and co-occurrence of case functions in Mycenaean texts
F.M.J. Waanders in: Colloquium Romanum. Atti del XII Colloquio Internazionale di Micenologia, Roma, 20-25 febbraio 2006 (= Pasiphae, Rivista di filologia e antichità egee, 1&2) (2008), p. 795-806
16   Hoofdstuk: Code-mixing in signs and words in input to and output from children
A.E. Baker, B. van den Bogaerde in: Sign Bilingualism. Language Development, interaction, and maintenance in sign language contact situations (2008), p. 1-28
17   Hoofdstuk: Gebarentalen als natuurlijke talen
A.E. Baker in: Gebarentaalwetenschap: een inleiding (2008), p. 21-42
18   Hoofdstuk: Constituenten en woordsoorten
A.E. Baker, R. Pfau in: Gebarentaalwetenschap: een inleiding (2008), p. 99-119
19   Hoofdstuk: Gebarentaalverwerving
A.E. Baker, B. van den Bogaerde, S. Jansma in: Gebarentaalwetenschap: een inleiding (2008), p. 63-82
20   Hoofdstuk: Interactie en discourse
A.E. Baker, B. van den Bogaerde in: Gebarentaalwetenschap: een inleiding (2008), p. 83-98