The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2008

1131 tot 1140 van 1460
1 ... 141 ... 291 ... 431 ... 581 ... 721 ... 871 ... 1021 ... 1111   1121   1131   1141   1151   1161 ... 1311 ... 1451

1131   Artikel: Kropsla en savooiekool: de supermarkt als verklikker van veranderingen in een maatschappij
M. Mathijsen in: Geschiedenis Magazine, Vol. 43 (2008), p. 52-53
1132   Hoofdstuk: Kijken met andermans ogen: Geertruida Bosboom-Toussaint
M. Mathijsen in: Hier begint de victorie: schrijvers over Alkmaar: van Bosboom-Toussaint tot Zwagerman (2008), p. 113-130
1133   Boek: Twee vrouwen en meer: over het werk van Harry Mulisch
M. Mathijsen (2008), 155, [8] p.
1134   Hoofdstuk: Voorwoord
M. Mathijsen in: Harry Mulisch. Twee vrouwen ; bewerking door Marian Hoefnagel (2008), p. 5-7
1135   Hoofdstuk: De eeuw van de passie
M. Mathijsen in: De Nederlandse en Vlaamse literatuur vanaf 1880 in 200 essays (2008), p. 931-936
1136   Hoofdstuk: Toelichting
M. Mathijsen in: De vijver in het meer: catalogus van de bibliotheek van Hans Faverey (2008), p. 5-14
1137   Hoofdstuk: Notes
M. Mathijsen in: De vijver in het meer: catalogus van de bibiotheek van Hans Faverey (2008), p. 24-32
1138   Artikel: 'Den echten kindertoon': over jeugdliteratuur rond 1830-1850 en de kritiek daarop
M. Mathijsen in: Literatuur zonder Leeftijd, Vol. 77 (2008), p. 100-111
1139   Hoofdstuk: Stages in the development of Dutch literary historicism
M. Mathijsen in: Editing the nation's memory: textual scholarship and nation-building in nineteenth-century Europe (2008), p. 287-303
1140  download 124622 Artikel: Reluctant terrorists? Transcaucasian social-democracy, 1901 - 1909
E. van Ree in: Europe-Asia Studies, Vol. 60 (2008), p. 127-154