The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2008

1131 tot 1140 van 1444
1 ... 141 ... 281 ... 431 ... 571 ... 721 ... 861 ... 1001 ... 1111   1121   1131   1141   1151 ... 1291 ... 1441

1131   Hoofdstuk: Voorwoord
M. Mathijsen in: Harry Mulisch. Twee vrouwen ; bewerking door Marian Hoefnagel (2008), p. 5-7
1132   Hoofdstuk: De eeuw van de passie
M. Mathijsen in: De Nederlandse en Vlaamse literatuur vanaf 1880 in 200 essays (2008), p. 931-936
1133   Hoofdstuk: Toelichting
M. Mathijsen in: De vijver in het meer: catalogus van de bibliotheek van Hans Faverey (2008), p. 5-14
1134   Hoofdstuk: Notes
M. Mathijsen in: De vijver in het meer: catalogus van de bibiotheek van Hans Faverey (2008), p. 24-32
1135   Artikel: 'Den echten kindertoon': over jeugdliteratuur rond 1830-1850 en de kritiek daarop
M. Mathijsen in: Literatuur zonder Leeftijd, Vol. 77 (2008), p. 100-111
1136   Hoofdstuk: Stages in the development of Dutch literary historicism
M. Mathijsen in: Editing the nation's memory: textual scholarship and nation-building in nineteenth-century Europe (2008), p. 287-303
1137  download 124622 Artikel: Reluctant terrorists? Transcaucasian social-democracy, 1901 - 1909
E. van Ree in: Europe-Asia Studies, Vol. 60 (2008), p. 127-154
1138   Hoofdstuk: The journey in two Arabic novels
R. van Leeuwen in: Sensibilities of the Islamic Mediterranean: self-expression in a Muslim culture from post-classical times to the present day (2008), p. 133-146
1139   Hoofdstuk: Preface: The journey as metaphor
R. van Leeuwen in: Sensibilities of the Islamic Mediterranean: self-expression in a Muslim culture from post-classical times to the present day (2008), p. 81-84
1140  download 217959 Artikel: Lope de Vega y la Armada Invencible de 1588: biografía y poses del autor
A. Sánchez Jiménez in: Anuario Lope de Vega, Vol. 14 (2008), p. 269-289