The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2008

991 tot 1000 van 1460
1 ... 141 ... 291 ... 431 ... 581 ... 721 ... 871 ... 971   981   991   1001   1011   1021 ... 1161 ... 1311 ... 1451

991   Boek: The artful hermitage: the palazzetto Farnese as a counter-reformation Diaeta
A.A. Witte (2008), 208 p.
992   Boekredactie: Epigonism and the dynamic of Jewish culture
S. Berger, I.E. Zwiep (2008), p. IV, 295
993   Artikel: Anti-amerikanisme in Nederland
R. Kroes in: Sociologie, Vol. 4 (2008), p. 271-284
994   Boek: La novela de la generación X
E. Navarro Martínez (2008), 291 p.
995  download 143922 Artikel: De Amsterdamse binnenstad als museum: en het modernisme als nieuwste aanwinst?
G. Vermeer in: Simulacrum, Vol. 16 (2008), p. 26-32
996  download 143924 Hoofdstuk: Politieke verantwoordelijkheid
V. Stissi in: Het beste verbeterboek: architectuurherstel als cultureel ambacht (2008), p. 37-
997  download 143931 Hoofdstuk: Sharecropping in the Dakhla oasis: shari'a and customary law in Ottoman Egypt
R. Peters in: The law applied: contextualizing the Islamic shari'a : a volume in honor of Frank E. Vogel (2008), p. 79-91
998   Boekbespreking: 
G. Vermeer (2008), p. 3 in: Inleiding in de bouwhistorie: opmeten en onderzoeken van oude gebouwen
999  download 143923 Artikel: De Jozefkerk in Kaatsheuvel
G. Vermeer in: Cuypersbulletin, Vol. 13 (2008), p. 14-18
1000   Boekbespreking: 
J. Bloemendal in: Zeventiende Eeuw, Vol. 24 (2008), p. 139-140 , Henrick Ploos van Amstel & Nicolaes Heinsius. Brieven 1635-1637