The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2008

991 tot 1000 van 1454
1 ... 141 ... 281 ... 431 ... 581 ... 721 ... 871 ... 971   981   991   1001   1011 ... 1161 ... 1301 ... 1451

991   Artikel: Het plooibare park: Sonsbeek door de jaren
M. van Mechelen in: Metropolis M, tijdschrift over hedendaagse kunst, Vol. 29 (2008), p. 42-49
992   Boek: Het XYZ van Amsterdam
R. van Tulder, G. Vermeer, J. Vonk, C. van Doorn, H. Souer (2008), 1324 p.
993   Boek: The artful hermitage: the palazzetto Farnese as a counter-reformation Diaeta
A.A. Witte (2008), 208 p.
994   Boekredactie: Epigonism and the dynamic of Jewish culture
S. Berger, I.E. Zwiep (2008), p. IV, 295
995   Artikel: Anti-amerikanisme in Nederland
R. Kroes in: Sociologie, Vol. 4 (2008), p. 271-284
996   Boek: La novela de la generación X
E. Navarro Martínez (2008), 291 p.
997  download 143922 Artikel: De Amsterdamse binnenstad als museum: en het modernisme als nieuwste aanwinst?
G. Vermeer in: Simulacrum, Vol. 16 (2008), p. 26-32
998  download 143924 Hoofdstuk: Politieke verantwoordelijkheid
V. Stissi in: Het beste verbeterboek: architectuurherstel als cultureel ambacht (2008), p. 37-
999  download 143931 Hoofdstuk: Sharecropping in the Dakhla oasis: shari'a and customary law in Ottoman Egypt
R. Peters in: The law applied: contextualizing the Islamic shari'a : a volume in honor of Frank E. Vogel (2008), p. 79-91
1000   Boekbespreking: 
G. Vermeer (2008), p. 3 in: Inleiding in de bouwhistorie: opmeten en onderzoeken van oude gebouwen