The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2008

1 tot 10 van 1458
1   11   21 ... 141 ... 291 ... 431 ... 581 ... 721 ... 871 ... 1011 ... 1161 ... 1311 ... 1451

download 530345 Rapport: Afscheid van de vrijblijvendheid. Beslissystemen voor orgaandonatie in ethisch perspectief
G. den Hartogh (2008), p. 129
 Boek: Politiek vernieuwen. Op zoek naar publiek in de technologische samenleving
H. Dijstelbloem (2008), 264 p.
download 104445 Proefschrift: De waarheid hooger dan de leus: over de beeldvorming rondom tijdschrift en uitgeverij De Gemeenschap 1925-1941
L.A.G.J. van de Haterd (2008), p. 310
download 112738 Proefschrift: Artefact mens : een interdisciplinair onderzoek naar het debat over materialiteit binnen de material culture studies
M. Hoogsteyns (2008), p. 220
download 106641 Proefschrift: The Application of Magnetic Methods for Dutch Archaeological Resource Management
A.E. Kattenberg (2008), p. x, 230 p
download 106770 Proefschrift: Сталин и органы НКВД-МГБ в советизации стран Центральной и Восточной Европы. 1945-1953 гг. : Stalinisme en Sovjetisering 1945-1953 : Een studie van archiefmateriaal over Stalin, de NKVD-MGB, Duitsland en andere landen in Centraal- en Oost-Europa
N. Petrov (2008), p. XVIII, 328 p
download 107630 Proefschrift: КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ : АНАЛИЗ ЛОКАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ДИНАМИЧЕСКИХ И СТАТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ В ДИАХРОНИИ И СИНХРОНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЕГО ДИАЛЕКТОВ
A. V. Podgaevskaja (2008), p. 361
 Hoofdstuk: "Schilderien te coop": nieuwe marketingtechnieken op de Nederlandse kunstmarkt van de Gouden Eeuw
M.J. Bok in: Thuis in de Gouden Eeuw: kleine meesterwerken uit de SØR Rusche collectie (2008), p. 9-29, 140-141
 Proefschrift: Unreflective action. A philosophical contribution to integrative neuroscience
D.W. Rietveld (2008), p. 299
10  download 98718 Proefschrift: Studies on the Polisch verbal prefix prze-
R.M. Genis (2008), p. 264