The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2007

781 tot 790 van 1304
1 ... 121 ... 251 ... 391 ... 521 ... 651 ... 761   771   781   791   801 ... 911 ... 1041 ... 1171 ... 1301

781   Boekbespreking: Review of Lukas Tsitsipis, A linguistic Anthropology of Praxis and Language Shift
M.M. Leezenberg in: Shift. Journal of Pragmatics, Vol. 39 (2007), p. 624-627, A Linguistic Anthropology of Praxis and Language Shift
782  download 141834 Artikel: Comparatieve filosofie van het koffieleuten
M.M. Leezenberg in: Krisis, Vol. 2 (2007), p. 25-45
783   Hoofdstuk: From the Peloponnesian War to the Iraq war: A Post Liberal Reading of Greek tragedy
M.M. Leezenberg in: Classics in Post Colonial worlds (2007), p. 265-285-
784   Boek: Rede en religie. Een verkenning
M.M. Leezenberg (2007), 205 p.
785   Hoofdstuk: Political Islam among the Kurds
M.M. Leezenberg in: The Kurds: Nationalism and Politics (2007), p. 203-227-
786   Artikel: Islam en Verlichting
M.M. Leezenberg in: Wijsgerig Perspectief, Vol. 46 (2007), p. 7-15
787   Hoofdstuk: Islamic radicalism, the Quran, and the Modern World
M.M. Leezenberg in: Faith based radicalism: Christianity, Islam and Judaism between Constructive activism and Destructive Fanaticism (2007), p. 101-114-
788   Hoofdstuk: Geweld in Irak: Stalin, Islam of Mafia?
M.M. Leezenberg in: Irak in Chaos: Botsende visies op een humanitaire ramp (2007), p. 111-126-
789   Hoofdstuk: Klassieke en hedendaagse islamitische visies op politiek
M.M. Leezenberg in: Religie in het publieke domein, Fundament en fundamentalisme (2007), p. 320
790   Artikel: der Turkei und die Irakischen Kurden : Eskalationslogik vs Stabilisierungsprozess
M.M. Leezenberg in: INAMO: Berichte und Analysen zu Politik und Gesellschaft des Nahen und Mittleren Ostens, Vol. 52 (2007), p. 26-28