The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2007

781 tot 790 van 1300
1 ... 121 ... 251 ... 381 ... 511 ... 641 ... 761   771   781   791   801 ... 901 ... 1031 ... 1161 ... 1291

781   Hoofdstuk: From the Peloponnesian War to the Iraq war: A Post Liberal Reading of Greek tragedy
M.M. Leezenberg in: Classics in Post Colonial worlds (2007), p. 265-285-
782   Boek: Rede en religie. Een verkenning
M.M. Leezenberg (2007), 205 p.
783   Hoofdstuk: Political Islam among the Kurds
M.M. Leezenberg in: The Kurds: Nationalism and Politics (2007), p. 203-227-
784   Artikel: Islam en Verlichting
M.M. Leezenberg in: Wijsgerig Perspectief, Vol. 46 (2007), p. 7-15
785   Hoofdstuk: Islamic radicalism, the Quran, and the Modern World
M.M. Leezenberg in: Faith based radicalism: Christianity, Islam and Judaism between Constructive activism and Destructive Fanaticism (2007), p. 101-114-
786   Hoofdstuk: Geweld in Irak: Stalin, Islam of Mafia?
M.M. Leezenberg in: Irak in Chaos: Botsende visies op een humanitaire ramp (2007), p. 111-126-
787   Hoofdstuk: Klassieke en hedendaagse islamitische visies op politiek
M.M. Leezenberg in: Religie in het publieke domein, Fundament en fundamentalisme (2007), p. 320
788   Artikel: der Turkei und die Irakischen Kurden : Eskalationslogik vs Stabilisierungsprozess
M.M. Leezenberg in: INAMO: Berichte und Analysen zu Politik und Gesellschaft des Nahen und Mittleren Ostens, Vol. 52 (2007), p. 26-28
789   Artikel: Der Import des westlichen Identit├Ąts modells (Schwerpunkt Sexualitaten)
M.M. Leezenberg in: INAMO: Berichte und Analysen zu Politik und Gesellschaft des Nahen und Mittleren Ostens, Vol. 52 (2007), p. 21-24
790   Artikel: Enlightenment and philosophy in Islam: An Interview with Abdol Karim Soroush
M.M. Leezenberg in: ISIM Review, Vol. 20 (2007), p. 26-27