The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2007

761 tot 770 van 1299
1 ... 121 ... 251 ... 381 ... 511 ... 641 ... 741   751   761   771   781 ... 901 ... 1031 ... 1161 ... 1291

761   Artikel: Piecemeal Translation
M. Aydemir in: Art History, Vol. 30 (2007), p. 307-325
762   Boekbespreking: Ti la lam ta lam, talim
M. Aydemir in: Krisis, Vol. 8 (2007) , Stuck in A Revolving Door: Securalism, Assimilation, and Democratic Pluralism (dissertation Yolande Jansen)
763   Boek: Playing the waves: Lars von Trier's Game Cinema
J.A.A. Simons (2007), 256 p.
764   Artikel: Narrative, Games and Theory
J.A.A. Simons in: Game Studies, Vol. 7 (2007)
765   Artikel: ''We...Europe''
M.D. Rosello in: Culture, Theory and Critique, Vol. 48 (2007), p. 1-10
766   Hoofdstuk: "de ''Onweende Meesters '' van Jacques Rancière. Toeval en Vertaling in de emancipatie''
M.D. Rosello in: GrensGanger tussen disciplines. Over Jacques Rancière (2007), p. 57-79-
767   Hoofdstuk: Work, Recognition and Emancipation
B. Roessler in: Recognition and Power. Axel Honneth and the Tradition of Critical Social Theory (2007), p. 414
768   Hoofdstuk: Der Wert des Privaten : liberale Theorie und Gesellschaftskritik
B. Roessler in: Das private neu denken (2007), p. 332
769   Hoofdstuk: Autonomie als kritisch begrip. Over de noodzaak en begrenzingen
B. Roessler in: De autonome mens. Nieuwe visies op gemeenschappelijkheid (2007), p. 240
770   Hoofdstuk: the Value of Privacy
B. Roessler in: Good Bye Privacy. Ars Electronica (2007)