The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2007

741 tot 750 van 1299
1 ... 121 ... 251 ... 381 ... 511 ... 641 ... 721   731   741   751   761   771 ... 901 ... 1031 ... 1161 ... 1291

741   Artikel: De veelzijdige Alteratie. Partijstrijd in de Amsterdamse omwenteling van 26 mei 1578
P. Brandon in: Skript: historisch tijdschrift, Vol. 29 (2007), p. 33-50
742   Artikel: The Dutch Revolt: A Social Analysis
P. Brandon in: International Socialism, Vol. 116 (2007), p. 139-164
743   Hoofdstuk: Mobilising resources for war. The Dutch and British Financial Revolution compared
M.C. 't Hart in: War, State and Development. Fiscal-Military States in the Eighteenth Century (2007), p. 179-200
744  download 129863 Artikel: Virtus en distinctie: de ridders van de Republiek
R. van der Laarse in: Virtus, Vol. 14 (2007), p. 7-36
745   Hoofdstuk: Yigdal
I.E. Zwiep in: Sidur Ha’Chidush (2007)
746   Hoofdstuk: Egypt
M.A. Woidich in: Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics II (2007), p. 1-12
747   Hoofdstuk: Possessive constructions in English: the proposal's supporters or the supporters of the proposal?
M.E. Keizer in: Structural-functional studies in grammar (2007), p. 59-82
748  download 176512 Artikel: The shaky ground beneath the CEFR: Quantitative and qualitative dimensions of language proficiency
J.H. Hulstijn in: The Modern Language Journal, Vol. 91 (2007), p. 662-666
749   Artikel: Unraveling the componential structure of second-language skills
J. Hulstijn, R. Schoonen, A. van Gelderen in: TESOL Quarterly, Vol. 41 (2007), p. 186-192
750   Artikel: Valency in Classifier Predicates: A Syntactic Analysis
E. Benedicto, S. Cvejanov, J.F. Quer Villanueva in: Lingua, Vol. 117 (2007), p. 1202-1215