The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2007

641 tot 650 van 1304
1 ... 121 ... 251 ... 391 ... 521 ... 621   631   641   651   661 ... 781 ... 911 ... 1041 ... 1171 ... 1301

641   Artikel: 'De dichter als broeder'
J. Sonnenschein in: Awater, Vol. 6 (2007), p. 34-35
642   Artikel: 'Het leven als hinderlijke onderbreking'
J. Sonnenschein in: De poëziekrant, Vol. 31 (2007), p. 24-27
643   Artikel: 'De tweespalt intact'
J. Sonnenschein in: Awater, Vol. 6 (2007), p. 23-24
644   Artikel: 'Zwermrijp'
J. Sonnenschein in: Parmentier, Vol. 16 (2007), p. 53-60
645   Artikel: 'Dichtwoede'
J. Sonnenschein in: Awater, Vol. 6 (2007), p. 36-37
646   Artikel: 'De ik-dichter verdwijnt niet'
J. Sonnenschein in: Awater, Vol. 6 (2007), p. 40-41
647  download 132343 Boekbespreking: 'Waar sta jij met jouw taal'
J. Sonnenschein in: Yang, Vol. 43 (2007), p. 303-313 , Laden en lossen: confrontaties
648   Boek: Beckett, Derrida and the event of literature
A. Szafraniec (2007), 246 p.
649   Artikel: 'Heb jij Van Ostaijen wel eens ontmoet? Over leescultuur en academisch literatuuronderwijs'
T.L. Vaessens in: Ons Erfdeel, Vol. 50 (2007), p. 80-89
650   Hoofdstuk: Русская питература в Нидерпандах и иидерпандская питература в России
T.L. Vaessens in: Акцент на Ґоппандию (2007), p. 23-45