The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2007

641 tot 650 van 1299
1 ... 121 ... 251 ... 381 ... 511 ... 621   631   641   651   661 ... 771 ... 901 ... 1031 ... 1161 ... 1291

641   Artikel: 'Zwermrijp'
J. Sonnenschein in: Parmentier, Vol. 16 (2007), p. 53-60
642   Artikel: 'Dichtwoede'
J. Sonnenschein in: Awater, Vol. 6 (2007), p. 36-37
643   Artikel: 'De ik-dichter verdwijnt niet'
J. Sonnenschein in: Awater, Vol. 6 (2007), p. 40-41
644  download 132343 Boekbespreking: 'Waar sta jij met jouw taal'
J. Sonnenschein in: Yang, Vol. 43 (2007), p. 303-313 , Laden en lossen: confrontaties
645   Boek: Beckett, Derrida and the event of literature
A. Szafraniec (2007), 246 p.
646   Artikel: 'Heb jij Van Ostaijen wel eens ontmoet? Over leescultuur en academisch literatuuronderwijs'
T.L. Vaessens in: Ons Erfdeel, Vol. 50 (2007), p. 80-89
647   Hoofdstuk: Русская питература в Нидерпандах и иидерпандская питература в России
T.L. Vaessens in: Акцент на Ґоппандию (2007), p. 23-45
648   Artikel: 'Cross Over. Een stand van zaken van de letterkundige neerlandistiek'
T.L. Vaessens in: Neerlandistiek.nl, Vol. 07 (2007)
649   Artikel: 'Lezen in de eenentwintigste eeuw. Literatuuronderwijs en de liberaal-humanistische traditie'
T.L. Vaessens in: Vooys, Vol. 25 (2007), p. 5992-6001
650   Artikel: A 'geração' de Lídia Jorge
F.M. Venancio in: Correntes d'Escritas, Vol. 6 (2007), p. 75-77