The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2007

631 tot 640 van 1302
1 ... 121 ... 251 ... 381 ... 511 ... 611   621   631   641   651 ... 781 ... 911 ... 1041 ... 1171 ... 1301

631   Hoofdstuk: 'Natural Science in Sefer ha-Berit: Pinchas Hurwitz on Animals and Meteorological Phenomena'
R. Fontaine in: Sepharad in Ashkenaz. Medieval Knowledge and Eighteenth-Century Enlightened Jewish Discourse (2007), p. 157-181
632   Hoofdstuk: 'Exil-literatuur in Amsterdam'
F.W. Boterman in: Geschiedenis van Amsterdam. Tweestrijd om de hoofdstad 1900-2000 (2007), p. 227-228
633   Boekbespreking: 'Kennedy sliep door'
F.W. Boterman in: NRC Handelsblad (2007), p. 31- , The Berlin Wall. 13 August 1961-9 November 1989
634   Hoofdstuk: 'The European Union has to remain in-situ'
L.K. Maracz in: Europe Integration and/or Fragmentation?, Collection of Abstracts, EpsNet Annual Conference, Ljubljana, June 22-23, 2007 (2007), p. 94-95
635   Hoofdstuk: 'The position of the Hungarian Language in Central Europe'
L.K. Maracz in: Language, Discourse and Identity in Central Europe (2007), p. 36
636   Hoofdstuk: Grammatical borrowing in Imbabura Quichua (Ecuador)
J. Gómez-Rendón in: Grammatical borrowing in cross-linguistic perspective (2007), p. 481-521
637   Boekbespreking: 
J. Oddens in: De Boekenwereld, Vol. 24 (2007), p. 41-42 , Hollandia regenerata, 1797
638   Hoofdstuk: 'Love of one's Neighbour in Pinhas Hurwitz's Sefer ha-Berit'
R. Fontaine in: Studies in Hebrew Language and Jewish Culture, Presented to Albert van der Heide on the Occasion of his Sixty-Fifth Birthday (2007), p. 244-268
639   Boekredactie: Sepharad in Ashkenaz. Medieval Knowledge and Eighteenth-Century Enlightened Jewish Discourse
R. Fontaine, A. Schatz, I.E. Zwiep (2007), p. 25
640   Hoofdstuk: Lucas Hüsgen
J. Sonnenschein in: Kritisch lexicon van de moderne Nederlandstalige literatuur (2007), p. 7