The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2007

631 tot 640 van 1299
1 ... 121 ... 251 ... 381 ... 511 ... 611   621   631   641   651 ... 771 ... 901 ... 1031 ... 1161 ... 1291

631   Hoofdstuk: 'The European Union has to remain in-situ'
L.K. Maracz in: Europe Integration and/or Fragmentation?, Collection of Abstracts, EpsNet Annual Conference, Ljubljana, June 22-23, 2007 (2007), p. 94-95
632   Hoofdstuk: 'The position of the Hungarian Language in Central Europe'
L.K. Maracz in: Language, Discourse and Identity in Central Europe (2007), p. 36
633   Hoofdstuk: Grammatical borrowing in Imbabura Quichua (Ecuador)
J. Gómez-Rendón in: Grammatical borrowing in cross-linguistic perspective (2007), p. 481-521
634   Boekbespreking: 
J. Oddens in: De Boekenwereld, Vol. 24 (2007), p. 41-42 , Hollandia regenerata, 1797
635   Hoofdstuk: 'Love of one's Neighbour in Pinhas Hurwitz's Sefer ha-Berit'
R. Fontaine in: Studies in Hebrew Language and Jewish Culture, Presented to Albert van der Heide on the Occasion of his Sixty-Fifth Birthday (2007), p. 244-268
636   Boekredactie: Sepharad in Ashkenaz. Medieval Knowledge and Eighteenth-Century Enlightened Jewish Discourse
R. Fontaine, A. Schatz, I.E. Zwiep (2007), p. 25
637   Hoofdstuk: Lucas Hüsgen
J. Sonnenschein in: Kritisch lexicon van de moderne Nederlandstalige literatuur (2007), p. 7
638   Artikel: 'De dichter als broeder'
J. Sonnenschein in: Awater, Vol. 6 (2007), p. 34-35
639   Artikel: 'Het leven als hinderlijke onderbreking'
J. Sonnenschein in: De poëziekrant, Vol. 31 (2007), p. 24-27
640   Artikel: 'De tweespalt intact'
J. Sonnenschein in: Awater, Vol. 6 (2007), p. 23-24