The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2007

391 tot 400 van 1299
1 ... 121 ... 251 ... 371   381   391   401   411 ... 511 ... 641 ... 771 ... 901 ... 1031 ... 1161 ... 1291

391   Artikel: 'Research journal articles as document genres: exploring their role in knowledge organization'
J.S. Mackenzie Owen in: Journal of Documentation, Vol. 64 (2007), p. 143-167
392   Hoofdstuk: 'KM2.0: de deprofessionalisering van kennismanagement'
J.S. Mackenzie Owen in: Kennismanagement 2.0: de grote uitdaging (2007), p. 21-25
393   Boek: Information science and knowledge management
J.S. Mackenzie Owen (2007)
394   Hoofdstuk: 'Laat de bronnen spreken: particuliere brieven als historische bron'
M.T.C. Mathijsen-Verkooijen in: Geschiedenis van het privĂ©leven. Bronnen en benaderingen (2007), p. 51-68
395   Boek: De afwezigheid van het verleden
M. Mathijsen (2007), 48 p.
396   Artikel: 'Genot is deugd. Een verkenning in de verschuivingen in het denken over genot in de negentiende eeuw'
M.T.C. Mathijsen-Verkooijen in: De Negentiende Eeuw, Vol. 31 (2007), p. 73-81
397   Boek: De gemaskerde eeuw
M. Mathijsen (2007), 268 p.
398   Artikel: 'Oorlog met de tijd. Harry Mulisch' worsteling met het oerboek'
M.T.C. Mathijsen-Verkooijen in: Ons Erfdeel, Vol. 50 (2007), p. 36-47 & 104-105
399   Hoofdstuk: 'De moeder'
M.T.C. Mathijsen-Verkooijen in: Onsterfelijk leven. Interviews met Harry Mulisch (2007), p. 355-373
400   Hoofdstuk: 'Nawoord: De boekhandel als kerktoren'
M.T.C. Mathijsen-Verkooijen in: Uit liefde in boeken. Vijftien schrijvers op zoek naar een boekhandel (2007), p. 233-243