The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2007

381 tot 390 van 1302
1 ... 121 ... 251 ... 361   371   381   391   401 ... 511 ... 651 ... 781 ... 911 ... 1041 ... 1171 ... 1301

381   Hoofdstuk: Diverse kleinere lemmata
J.T. Leerssen in: Imagology: The cultural construction and literary representation of national characters. A critical survey (2007), p. 90
382   Boekbespreking: 
J.T. Leerssen in: De Negentiende Eeuw, Vol. 31 (2007), p. 66-67 , Wissenschaft aus nationaler Sehnsucht
383   Boekbespreking: 
J.T. Leerssen in: De Negentiende Eeuw, Vol. 31 (2007), p. 64-66 , Een les uit Pruisen
384   Boekredactie: En internasjonal Ibsen
H. van der Liet, S. van der Poll (2007), p. 144
385  download 526825 Hoofdstuk: Über die Grenze. Identität und Identitätsverlust bei Claus Beck-Nielsen
H. van der Liet in: Über Grenzen: Grenzgänge der Skandinavistik: Festschrift zum 65. Geburtstag von Heinrich Anz (2007), p. 263-285
386   Boekbespreking: 'Stjernestøv'
H.A. van der Liet in: Kritik, Vol. 40 (2007), p. 107-110 , Dansk litteratur set fra månen. Om sjælen i digtningen
387   Boekbespreking: Lille spejl på væggen der ...
H.A. van der Liet in: Litteraturmagasinet Standart, Vol. 21 (2007), p. 48-50 , Produktive paradokser. Festskrift til Svend Erik Larsen
388   Boekbespreking: Tankespor under produktiv paraply
H.A. van der Liet in: Litteraturmagasinet Standart, Vol. 21 (2007), p. 60-61 , Selvskreven – om litterær selvfremstilling
389   Boekbespreking: 
H.A. van der Liet in: Tijdschrift voor Skandinavistiek, Vol. 28 (2007), p. 204-210 , Nordic Orientalism. Paris and the Cosmopolitan Imagination 1800-1900
390   Boekbespreking: 'Forbilledlig idéroman'
H.A. van der Liet in: Litteraturmagasinet Standart, Vol. 21 (2007), p. 20- , Modellen