The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2007

371 tot 380 van 1299
1 ... 121 ... 251 ... 351   361   371   381   391 ... 511 ... 641 ... 771 ... 901 ... 1031 ... 1161 ... 1291

371   Artikel: 'The big CHIL'
J.T. Leerssen in: Field Day review, Vol. 3 (2007), p. 259-265
372   Artikel: Een beetje buitenland: Nederlandse natievorming en Limburgs regionalisme
J.T. Leerssen in: Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg, Vol. 52 (2007), p. 47-66
373   Artikel: 'Moral labyrinths: On an emerging image of Europe'
J.T. Leerssen in: Kommunikáció, Média, Gazdaság, Vol. 5 (2007), p. 33-52
374   Boek: Imagology: The cultural construction and literary representation of national characters. A critical survey
J.T. Leerssen, M. Beller (2007), xvi + 476 p.
375   Hoofdstuk: 'Last bard or first virtuoso? Carolan, conviviality and the need for an audience'
J.T. Leerssen in: Amhráin Chearbhalláin / The poems of Carolan: Reassessments (2007), p. 30-42
376   Hoofdstuk: 'Imagology: History and method'
J.T. Leerssen in: Imagology: The cultural construction and literary representation of national characters. A critical survey (2007), p. 17-32
377   Hoofdstuk: 'The poetics and anthropology of national character (1500-2000)'
J.T. Leerssen in: Imagology: The cultural construction and literary representation of national characters. A critical survey (2007), p. 63-75
378   Hoofdstuk: Diverse kleinere lemmata
J.T. Leerssen in: Imagology: The cultural construction and literary representation of national characters. A critical survey (2007), p. 90
379   Boekbespreking: 
J.T. Leerssen in: De Negentiende Eeuw, Vol. 31 (2007), p. 66-67 , Wissenschaft aus nationaler Sehnsucht
380   Boekbespreking: 
J.T. Leerssen in: De Negentiende Eeuw, Vol. 31 (2007), p. 64-66 , Een les uit Pruisen