The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2007

21 tot 30 van 1302
1   11   21   31   41 ... 121 ... 251 ... 381 ... 511 ... 651 ... 781 ... 911 ... 1041 ... 1171 ... 1301

21   Hoofdstuk: Identity alignment in the multilingual space: The Malays of Sri Lanka
L.L.S. Lim, U. Ansaldo in: Linguistic identity in multilingual postcolonial spaces (2007)
22   Hoofdstuk: The sociolinguistic history of the Peranakans: What it tells us about 'creolization'
U. Ansaldo, L.L.S. Lim, S.S. Mufwene in: Deconstructing creole (2007), p. 203-226
23   Hoofdstuk: Deconstructing creole: The rationale
U. Ansaldo, S. Matthews in: Deconstructing creole (2007), p. 1-18
24   Hoofdstuk: The role of typology in language creation: A descriptive take
E.O. Aboh, U. Ansaldo in: Deconstructing creole (2007), p. 39-66
25   Boekbespreking: Defining creole
U. Ansaldo in: Journal of Pidgin and Creole Languages, Vol. 22 (2007), p. 170-176 , Defining creole
26   Boek: Morphosyntactic Change. Functional and Formal Perspectives
O.C.M. Fischer (2007), 379 p.
27   Boekredactie: Insistent Images
O.C.M. Fischer (2007), p. 373
28  download 52547 Proefschrift: Nederland onder Franse invloed : cultuurtransfer en staatsvorming in de napoleontische tijd, 1799-1813
M.J. van der Burg (2007), p. 320
29   Proefschrift: De legale rest.Gemengd gehuwde Joden onder de Duitse bezetting
C. Stuldreher (2007), p. 443
30  download 520722 Artikel: Middeleeuwse miniaturen. Een onvoltooid handschrift nader bekeken
C.A. Chavannes-Mazel in: KM : vakinformatie voor beeldende kunstenaars en restauratoren, Vol. 60 (2007), p. 16-18