The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2007

251 tot 260 van 1299
1 ... 121 ... 231   241   251   261   271 ... 381 ... 511 ... 641 ... 771 ... 901 ... 1031 ... 1161 ... 1291

251   Hoofdstuk: 'Populair-wetenschappelijke boeken en de opkomst van een massapubliek in Nederland. Een verkenning.'
E.A. Kuitert in: Leonardo voor het publiek. Een geschiedenis van de wetenschaps- en techniekcommunicatie (2007), p. 87-100
252   Artikel: De uitgave van Het Achterhuis van Anne Frank
E.A. Kuitert in: De Boekenwereld, Vol. 24 (2007), p. 18-28
253   Hoofdstuk: Fokko Mees, kunstenaar en boekverzorger
E.A. Kuitert in: Bijzonder divers. Studies over opmerkelik drukwerk uit de twintigste eeuw (2007), p. 153-171
254   Hoofdstuk: Het signalement van de schrijver: een verkenning van het thema iconografie en schrijverschap
L. Kuitert in: Wie is de auteur? Dertien opstellen over schrijverschap, toeschrijvingen, pseudoniemen en anonimiteit (2007), p. 199-219
255   Artikel: 'The Exploitation of Fame'
E.A. Kuitert in: Quaerendo, Vol. 3 (2007), p. 175-177
256   Artikel: 'The Author's Image: Nineteenth-Century Conventions and Techniques in Author Portraits'
E.A. Kuitert in: Quaerendo, Vol. 3 (2007), p. 212-225
257   Artikel: 'Mea Verwey en haar stokpaardjes. Een Santpoortse uitgeefster als wereldverbeteraar'
E.A. Kuitert in: De Zandpoort, Vol. 19 (2006) (2007), p. 27-38
258   Hoofdstuk: 'Column'
E.A. Kuitert in: Bijzondere Collecties. Monumenten bewaard in een monument (2007), p. 33-
259   Artikel: 'Lees dit, nu'
E.A. Kuitert in: Vrij Nederland, Vol. 1 (2007)
260   Artikel: 'De grijs geverfde twintigste eeuw. De Eerste Wereldoorlog als historiografisch probleem'
P. Huijnen in: De Groene Amsterdammer, Vol. 15-6-07 (2007), p. 20-22