The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2007

141 tot 150 van 1304
1 ... 121   131   141   151   161 ... 251 ... 391 ... 521 ... 651 ... 781 ... 911 ... 1041 ... 1171 ... 1301

141   Hoofdstuk: 'Brandpunt Vietnam. Verslaggeving door de KRO televisie, 1966-1969'
N.G. Pas in: Leeuw en draak. Vier eeuwen Nederland en Vietnam (2007), p. 173-193
142   Artikel: 'De herinnering aan de stad is eindig. Interview met Willem Frijhoff'
W.J.H. Furnée, E. Taverne in: Stadsgeschiedenis, Vol. 2 (2007), p. 66-80
143   Artikel: Voorwoord
J.H. Furnée in: Groniek : Historisch Tijdschrift, Vol. 176 bis (2007), p. 4-6
144   Artikel: 'Burgerlijke cultuur als samenbindend programma. Remieg Aerts en Henk te Velde over De stijl van de burger (1998), speciale uitgave 'Stijlen van burgers'
W.J.H. Furnée in: Groniek : Historisch Tijdschrift, Vol. 176 bis (2007), p. 163-182
145   Hoofdstuk: 'De Franse staat versus het Front de Libération Nationale en de Organisation Armée Secrète'. Terrorisme tijdens de Algerijnse oorlog 1954-1962'
N.G. Pas in: Terroristen en hun bestrijders: vroeger en nu (2007), p. 73-88
146   Hoofdstuk: 'Between resentment and emancipation. The rise of a shopkeeper and artisan 'elite' in The Hague, 1850-1890'
W.J.H. Furnée in: In control of the city. Local elites and the dynamics of urban politics, 1800-1960 (2007), p. 27-40
147   Artikel: 'Charles de Gaulle. Compositorisch streng, stijlvast en met visionaire grandeur'
N.G. Pas in: Armada, Vol. 13 (2007), p. 38-44
148   Artikel: 'De Algerijnse oorlog (1954-1962). Een historiografische verkenning'
N.G. Pas in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 120 (2007), p. 85-95
149   Boekbespreking: 'Sarkozy en Reza, de métis en de sorcière'
N.G. Pas in: De Groene Amsterdammer, Vol. 14-9-2007 (2007) , L'aube le soir ou la nuit
150   Boekbespreking: 'De kromme lijn tussen twee punten'
N.G. Pas in: NRC Handelsblad, Vol. 27-7-2007 (2007) , Het hart van Rome. Een zoektocht door het eeuwige labyrint