The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2007

131 tot 140 van 1301
1 ... 111   121   131   141   151 ... 251 ... 381 ... 511 ... 641 ... 771 ... 901 ... 1031 ... 1161 ... 1301

131   Boek: Annalen van Egmond. De Annales Egmundenses tezamen met de Annales Xantenses en het Egmondse Leven van Thomas Becket
J.W.J. Burgers, M. Gumbert-Hepp, J.P. Gumbert (2007)
132  download 133074 Hoofdstuk: 'De registers van de grafelijkheid van Holland in de Henegouwse periode (1299-1345). Een eerste onderzoek naar aanleiding van de uitgave ervan'
J.W.J. Burgers in: Uit diverse bronnen gelicht. Opstellen aangeboden aan Hans Smit ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag (2007), p. 23-49
133  download 518289 Boekbespreking: 
J.W.J. Burgers in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 122 (2007) , Het Kennemer landrecht van 1274 tot het begin van de Republiek. Tekst van hethandvest van 1292 met hertaling en toelichting
134   Artikel: 'Meentocht, maagschap en partij. Stedelijk oproer in laatmiddeleeuws Holland'
P.C.M. Hoppenbrouwers in: Holland, Vol. 39 (2007), p. 132-147
135   Artikel: 'Meer mythen rond twee meenten. De latere geschiedenis van het Wijkerzand te Wijk en de Ebbe te Aalburg (18e-20e eeuw)'
P.C.M. Hoppenbrouwers in: Historische Reeks Land van Heusden en Altena, Vol. 16 (2007), p. 99-133
136   Boek: Introduction to Medieval Europe, 300-1550
P.C.M. Hoppenbrouwers, W. Blockmans (2007), 372 p.
137   Hoofdstuk: 'Medieval peoples imagined'
P.C.M. Hoppenbrouwers in: Imagology: The cultural construction and literary interpretation of national characters. A critical survey (2007), p. 45-62
138  download 518288 Boekbespreking: 
P.C.M. Hoppenbrouwers in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 122 (2007) , De derde orde van Sint-Franciscus in het middeleeuwse bisdom Utrecht. Een bijdrage tot de institutionele geschiedenis van de Moderne Devotie
139   Artikel: 'Stadsgeschiedenis in buitenlandse tijdschriften (2006)'
W.J.H. Furnée in: Stadsgeschiedenis, Vol. 2 (2007), p. 175-190
140   Hoofdstuk: 'Brandpunt Vietnam. Verslaggeving door de KRO televisie, 1966-1969'
N.G. Pas in: Leeuw en draak. Vier eeuwen Nederland en Vietnam (2007), p. 173-193